Új utak és kerékpárutak Nyíregyházán Hír

Mozgásvilág.hu;http://www.mozgasvilag.hu/
2010/10/27
Új kerékpárúton tekerünk...
Hirdetés
Az ÉAOP 5.1.1/B-2009-0001 „ A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán ” című projekt – melyre a város több, mint 1,8 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyírt pályázaton – keretében történik a belvárosi utak szabályozása, átépítése valamint az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése.
A kerékpárút egyrészt Nyíregyháza belvárosában a Bethlen Gábor utca teljes hosszán a Bercsényi utcától a Vasgyár – Mező utca kereszteződéséig kerül kiépítésre. Másrészt a Szent István utca – Inczédy sor kereszteződésétől indul ki, mely a Szent István utca páratlan oldalán halad, majd átvezetésre kerül a Gimnázium közön keresztül a Luther tér irányába, az Evangélikus templomot megkerülve a lámpával biztosított gyalogátkelőhelyen át az Iskola utcán tovább egészen a Széchenyi – Szarvas –Iskola utak kereszteződéséig vezet. Itt három irányba válik szét, a Zrínyi I. sétálóutca irányába, a Szarvas utcán a Kereszt utcáig, illetve a Széchenyi utcán a Benczúr tér mellett a Széchenyi - Petőfi - Vasgyár utcai csomópontig. A Közgyűlés döntése alapján a beruházás – amelynek összértéke a kerékpárutakra vonatkozóan közel 90 millió forint – az uniós támogatáson felül saját forrásból is kiegészítésre került. A közbeszerzési eljárás nyertese a Colas Út Zrt. és a Közmű Generál Kft. közös vállalkozásában 2010. augusztusában elkezdte a kivitelezést.
Hirdetés