A www.mozgasvilag.hu oldalon számos információs anyag található, ezek lehetnek cikkek, internetes és más jellegű hivatkozások, képek, multimédiás anyagok és reklámok.

Email postafiókjába küldjük rendszeresen megjelenő hírlevelünket is, amennyiben ezen szolgáltatásunk igénybevételére regisztrálta magát. Hírlevél szolgáltatásunk megfelel a mindenkori magyar törvényeknek.

Felhívjuk figyelmét, hogy információnk felnőtteknek, illetve szülői felügyelet alatt álló tizenéveseknek szólnak, mindazonáltal kijelentjük, hogy semmilyen, a www.mozgasvilag.hu honlapon található információért semmiféle garanciát nem vállalunk.

Honlapunk egyes információi származhatnak öntől, de más felhasználóktól is. Ezekért az adatokért, mint ahogy bármilyen más - akár tőlünk, akár mástól származó - internetes oldalainkon megjelenő információnak a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

A www.mozgasvilag.hu oldalain tilos minden olyan magatartás, amely ellenkezik a hatályos magyar vagy uniós jogszabályokkal. A www.mozgasvilag.hu jogosult a portál és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére és szükség esetén a jogsértő, vagy nem odaillő tevékenység (bejegyzés, hozzászólás, stb.) törlésére. Súlyos jogszabálysértés észlelése esetén a www.mozgasvilag.hu a hatáskörrel rendelkező hatóságot megkeresi és az érintett felhasználó regisztrációs (személyes) adatait jogosult a hatóság részére átadni.

A www.mozgasvilag.hu  fenntartja a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát, regisztrációját illetve oldalait felfüggessze, ha a leírtakkal össze nem egyeztethető módon jár el. A www.mozgasvilag.hu jogosult az üzleti érdekeit sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt, adatot előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani oldalairól. A www.mozgasvilag.hu nem vállal felelősséget az oldalain megjelent információkkal, illetve bármilyen az oldalai látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

A www.mozgasvilag.hu tulajdonosa és üzemeltetője a Mozgásvilág Kft, 1119 Budapest Gerezd utca 4.

Letölthető GPS fájlokra vonatkozó felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek tárgyát képező GPS track fájlok jogi oltalom alá eső szellemi alkotásnak minősülnek. A mozgasvilag.hu a GPS track fájlok tekintetében nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott felhasználási jogot biztosít azok rendeltetésszerű magáncélú használatához. A felhasználó nem jogosult a GPS track fájlt többszörözni, terjeszteni, harmadik személy részére ingyenesen, vagy ellenérték fejében átruházni, továbbtervezésre harmadik személynek átadni, átdolgozni, arra felhasználási jogot engedélyezni. A jelen Felhasználási Feltételek alapján a GPS track fájlok üzleti, kereskedelmi célú felhasználásának bármely formája szigorúan tilos.

Az engedélyezés keretében, a GPS track fájlok tekintetében kizárólag felhasználási jog kerül biztosításra, átruházásra nem kerül sor, a GPS track fájlokra vonatkozó valamennyi szerzői vagyoni jog, jogcím és érdek (a teljesség igénye nélkül ideértve a GPS track fájlok tárgyát képező túraútvonal ajánlókban megtalálható és/vagy a GPS track fájlok tárgyát képező túraútvonal ajánlók készítése során létrehozott, vagy egyéb úton létrejött valamennyi munkát, valamennyi, az előbbiekhez kapcsolódó anyagot, dokumentációt és az azokhoz fűződő szerzői jogot, függetlenül attól, hogy kifejezetten elismeri-e, avagy részletezi-e a vonatkozó jogszabály) továbbra is mozgásvilág.hu, mint engedélyező kizárólagos tulajdonát képezi.

A felhasználási jog biztosításának feltétele a jelen Felhasználási Feltételek betartása.

Adatkezelés

Az Adatkezelési Tájékoztatót (PDF formátumban) itt lehet letölteni:

Letöltés