Modellezés Hír

Kuttor Csaba
Kuttor Csaba
2008/11/09
Hirdetés

Nagy örömmel láttam a sok hozzászólást, ezért gondoltam most már éppen ideje új frontot nyitni az eszmecserében. Eléggé elmentünk abba az irányba, hogy az alapvető‘ problémát a szövetség működésében és a szakmai képzésben látjuk. Már ez is valami, mert általában megy a szövetségeknél a sírás, hogy nincs pénz semmire

Nos, és is úgy gondolom, hogy Magyarországon a triatlon sikeressége első‘sorban Szekeres Imre Elnök Úrnak köszönhető‘en első‘sorban nem pénzkérdés.

Akkor tehát az a legfontosabb kérdés most, hogy milyen modellt követve újuljon meg az MTSZ. Horváth Ádám kollega nagyon képben van más sportok működését illető‘en, és kaptunk is egy-két példát hozzászólásaiban. Felvetette, hogy esetleg külföldi segítséget is igénybe lehetne venni.

Á‰n úgy gondolom, hogy kis hazánkban már majd minden sportágban megégették már magukat a külföldiek. A jégkorong ezek szerint nem ilyen

Ettő‘l függetlenül csak óvatosan vennék példát csapatsportágaktól. Szerintem ég és föld a kettő‘, fő‘leg, ha figyelembe vesszük, hogy például magyar triatlonban nem létezik sem jegybevétel sem közvetítési jogokért kapott bevétel. Konkrétan örülünk, ha egyáltalán valaki kíváncsi ránk J

Innentő‘l pedig rögtön el is vethetjük a külföldi segítséget is, hiszen az anyagi lehető‘ségeink mégiscsak korlátozottak. Egy külföldi neves szakember több szempontból is megfizethetetlen számunkra. Ha igazán jó, már bizonyított edző‘rő‘l lenne szó, annak már a fizetése, valamint a járulékos dolgai is sokba kerülnének, de emellett az általa megszokott és megkövetelt körülmények biztosítása sem lenne csekélység.

Példának itt van a nem túl acélos izraeli név, Avi Bracha, aki jelentkezett magyar kapitánynak, és programjának megvalósítása brutális költségekbe verte volna az MTSZ-t.

Egy szó, mint száz: Münchausen Bárósat kell játszanunk, és hajunknál fogva kell magunkat kiemelni a középszerűség mocsarából!

Ehhez nézzünk olyan példát, ami már bizonyított! A portugál modell sem rossz, de tanulhatnánk Új-Zélandtól, vagy az oroszoktól is! Á‰n az utóbbira lennék baromi kíváncsi, mert amit az oroszok fejlő‘dtek az elmúlt években, az több mint szembeötlő‘! További párhuzam, hogy ő‘k is hasonló anyagi helyzetben lehetnek, mint mi. Szintén posztkommunista háttérrel indultak. Hasonló a sporthoz való hozzáállásuk. Hasonlóak az alap lehető‘ségeik.

Egyébként ha jól tudom, a portugál žHead Coach, Sergio már elő‘adott nálunk, több magyar edző‘nek is volt már lehető‘sége kifaggatni, mit hogyan csinálnak. Errő‘l is szívesen látnék egy beszámolót!

Hirdetés