Menü

2008.11.01.     Hozzászólás 54

Evolution - Revolution - Trivolution

   Szakmai elképzelések a 2012-es londoni Olimpiáig   Minden új ...

 

 Szakmai elképzelések a 2012-es londoni Olimpiáig

 

Minden új program elindulása elő‘tt alapvető‘, hogy visszatekintsünk a múltba, elszámoljunk az elő‘ző‘ idő‘szakkal, értékelve annak sikereit, felmérve hiányosságait.

Mivel Magyarországon majd minden területen hiányzik ez a fajta elszámolás, elszámoltatás, sokszor a tovább lépés is reménytelen. Sajnos a triatlon sem kivétel ez alól. Az elmúlt két évtizedben a legritkább esetben láttunk az leköszönő‘ szakvezető‘ktő‘l egy átfogó értékelést a végzett munkáról.

Nem tisztem, de ezennel kísérletet teszek arra, hogy a lehető‘ legjobban kivesézzem a triatlon élsport szekciójának teljesítményét, és hiányosságait.

 

Jelenlegi állapotok:

-          A magyar élvonal jellegzetességei

-          A tipikus magyar triatlonista

-          A magyar szakmai munka

-          A nemzetközi helyzet

 

Teendő‘k:

-          Tömegbázis felépítése

-          Versenyrendszer átalakítása

-          Gyerekek képzése, bevonása, létesítménygondok megoldása

-          Szakmai žTeam felállítása

-          Szövetségi viszonyok rendezése (iroda Budapestre telepítése, Pályáztatás, Tata kihasználása, elnökség - szakmai biz. Jogosítványai)

-          Egyértelmű szinttáblázat felállítása (kettő‘s szintidő‘vel)

-          Motivációs célból žTop Team keret felállítása, ösztöndíjjal. žElit Team, ennek elő‘szobája. 4-4 fő‘vel. Ezeknek kötelező‘ összetartások.

 

A magyar élvonal jellegzetességei

 

Mindenekelő‘tt szögezzük le, valószínűleg soha nem lesznek olyan lehető‘ségeink, mint a nyugat-európai országoknak. Sok évnek kell eltelnie addig is, amíg kialakul egy egészséges sportfinanszírozási kultúra Magyarországon. Ez azért fontos, mert nem lehetnek túlzott elvárásaink sem a szövetséggel sem az egyesületekkel szemben. Ső‘t, a versenyeink színvonala is első‘sorban pénzkérdés. Hiszen amíg külföldön nem probléma egy 50eurós nevezési díj, vagy Ironman esetében akár 300eurós sem, addig Magyarországon ezek az összegek sokaknál kivernék a biztosítékot. Szponzort sem könnyű találni a rendezéshez, és a városoknak is behatároltak a lehető‘ségeik. Ezzel együtt kell élni, de nem szabad feladni a törekvést, hogy színvonalas versenyeket rendezzünk, ahol az egész verseny miliő‘je megragadja az indulókat, és egy egész napos élményt nyújt mindenkinek.

Ehhez minő‘ségi helyszínek kellenek. Olyanok, ahol meg lehet rendezni úgy a versenyt, hogy egyszerre legyen frekventált helyen, de mégse zavarja túlságosan a város életét. Könnyen megközelíthető‘ legyen a versenyközpont sportolónak, szurkolónak egyaránt. Ezek a kritériumok sok versenyünknél nincsenek meg. Például a balassagyarmati verseny annyira szűk, eldugott területen van, hogy szurkoló a szülő‘kön kívül csak elvétve téved oda

A nemzetközi versenyek miatt a triatlon tour versenyek számát ötben limitálnám, és azokat lehető‘leg városok szívében rendezném meg. Ha szükséges, akkor a rendező‘knek ehhez segítséget is biztosítanék, legyen az rendezési segítség, vagy anyagi támogatás. A lényeg, hogy minden verseny ugyanazon a magas (pl. tiszaújvárosi) nívón kerüljön megrendezésre.

Felkarolnék olyan helyszíneket, mint Tihany vagy Balatonfüred. Szombathelyen a város felé rendeztetném a versenyt, több körös kerékpározással. Baja tökéletes, de ott is javítani kell a kerékpáros pályán, illetve a futást frekventáltabb helyre vinném. Budapestet be kellene vonni a tourba, ehhez a legjobb helyszín talán a Kopaszi-gát. Tiszaújvárosban a fő‘térre vinném a versenyt, a belvárosban sokkal jobb lenne a hangulat. Ezeket a versenyeket Faddal együtt fesztivál jelleggel kétnaposra kellene szervezni (ez Fadd, Baja, Tiszaújváros estében meg is van), és olyan kiegészítő‘ programokkal kellene felruházni (futóverseny, koncert, stb..) amelyek máris néző‘közönséget jelentenek. Minél többen kapcsolatba kerülnek a triatlonnal, annál többen fognak elcsábulni, és legalább egyszer kipróbálni. Ugyanennyire fontos, hogy a szponzorok felé is jobban tudják magukat eladni élsportolóink, ha népes rendezvényeken tudják megmutatni támogatóikat. Mivel nem tudja a szövetség anyagilag jelentő‘s mértékben támogatni a legjobbjainkat, ezért arra kell törekedni, hogy segítsük ő‘ket a publicitás növelésével. Ez azt is jelenti, hogy ha pénzbe kerül az országos napilapokban leadni a tour versenyekrő‘l szóló cikkeket, akkor azt meg kell fizetni! Minden tour állomásról, OB-ról beharangozónak, eredményleközlésnek, és utólag egy összetett állást, elemzést leadó cikknek kellene megjelenni. Ez nem kerülhet annyiba, hogy ne érje meg!

Hiszen minek dolgozunk, érünk el eredményeket, ha arról senki sem értesül?

A tipikus magyar triatlonista

 

Megdöbbentő‘, ha megnézzük azt a statisztikát, hogy a Heraklész programban részt vett versenyző‘k közül hányan jutnak el a felnő‘tt korosztályig. Nem a válogatottságig! Egyáltalán addig, hogy felnő‘ttként egyetlen versenyen a rajtvonalhoz álljanak

Vajon mi ennek az oka?

A probléma sokrétű. A žkomoly iskolát elvégző‘ sportolóktól sajnos nem várhatjuk el, hogy egy kérdő‘jeles triatlonos karrierért feláldozzák tanult szakmájukat. Egy orvosit, jogot vagy akár építészmérnökit (Nógrádi Tamás) végzett versenyző‘t jó eséllyel a világ minden táján elveszít a sportág. De mi a helyzet a többivel?

Sokszor hallok rémtörténeteket a fiatal, értsd juniornál fiatalabb versenyző‘k edzéseirő‘l. Sokszor csapágyasra edzik az edző‘k a gyerekeket, hogy megfeleljenek a szülő‘knek, vagy a szponzoroknak. De legtöbbször az áll a háttérben, hogy sajnos nincsenek tisztábban a korosztálynak megfelelő‘, és kívánatos edzésmennyiséggel és minő‘séggel. Ezért első‘sorban én edző‘i hibát, azaz szakmai hiányosságokat látok a mögött, hogy ennyi versenyző‘ hull ki a rostán. Sokszor persze az is baj, ha túlvattázzák a fiatal sportolót, hiszen melyik gyerek szereti, ha hülyére verik gyerekkorban? Ezek a sikertelenség miatt fejezik be. A másik véglet, amikor üveghangra vannak járatva a juniorok, és sikeresek is. Egy gond van csupán, hogy sokszor a szenzitív fázist elmulasztva, egyáltalán nem készítik ezeket a juniorokat a rövid távú versenyek igénybevételére. Csupán a pillanatnyi siker vezeti ő‘ket, és gyakorlatilag a  sprint távra készülnek csak. őket pofonszerűen éri az olimpiai távú versenyek tempója, és lüktetése. Mivel ezek után sok idő‘be telik, míg fel tudják venni a harcot a már beleedző‘dött idő‘sebbekkel, ő‘k is hamar kikopnak a mező‘nybő‘l. Ez vezetett oda, hogy pillanatnyilag két veterán olimpikonnal rendelkezünk, és mögöttük évtizedes már az űr.

A világbajnoki sorozat ezt a problémát még inkább elő‘térbe fogja nálunk helyezni. Hiszen eddig még voltak olyan versenyző‘ink, akik egy-egy versenyre fel tudták szívni magukat, de amint azt az olimpiai kvalifikáció bebizonyította, olyan már nagyon kevés van, aki folyamatosan magas szinten tud teljesíteni. Márpedig ha egy jó VB eredményt szeretnénk elérni, ahhoz pillanatnyi állás szerint minimum 7-szer kell világszínvonalon helyt állni.

 

 

Szakmai munka

 

A fentiek után következik, hogy nálunk valami nem stimmel a szakmai munkával. Talán a legegyszerűbb bizonyítása ennek az, ha megnézzük, hányan rendelkeznek triatlon edző‘i, szakedző‘i vagy valamilyen rokon sportágban szerzett papírral a kluboknál dolgozó edző‘k közül. Elképesztő‘en kevesen maradtak a triatlonban azok közül, akik szakedző‘it végeztek. Ennek az oka, hogy anyagilag a triatlon nem tud rivalizálni az egészségipar lehető‘ségeivel, ahová egy ilyen végzettséggel el lehet helyezkedni. További gond, hogy nagyon kevesen tudják tapasztalatból az edző‘k közül, mi is a bolyozós triatlon. Milyen képességeket igényel, hogyan lehet arra leghatékonyabban felkészülni. Ezért aztán félrefejlesztik a tanítványaikat.

Aggasztó a szakmai igénytelenség is, mely megmutatkozik az edző‘i továbbképzések látogatottságában. Valahogyan ösztönözni is kellene az edző‘ket az ezeken való részvételre. De az MTSZ-nek is fel lehet róni, hogy kevés színvonalas eszmecserét szervez, illetve mikor van egy jó lehető‘ség (ITU Camp Tiszaújváros), azt nem használja ki. Hiszen ezekben a táborokban több neves edző‘ is részt vesz, akiktő‘l lehetne tanulni, lehetne kérni egy-egy elő‘adást. A tudás gyakorlatilag házhoz jön. Ennek ellenére mindig csak egy-két magyar edző‘ van jelen a táborokban. 

 

 

A nemzetközi helyzet

 

Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy a triatlon nemzetközi szinten rohamosan fejlő‘dik.

Az Ironman versenyekre sokszor csak hetekig lehet nevezni, akkora az érdeklő‘dés, de lassan elmondhatjuk ezt a 70.3-as versenyekre is. A francia GP futamokról elmondhatjuk, hogy azok olyanok, mintha világkupák lennének, gyakorlatilag ami fociban az angol Premiership, az triatlonban a francia bajnokság. Emellett a Bundesliga is nagyon felfutott, köszönhető‘en a világbajnok Ungernek, és az olimpiai bajnok Frodenonak. Az olasz versenyeken is teljesen megszokottak az 500-1000fő‘s mező‘nyök. Ausztriában is nagyon komoly versenyek vannak. Ezek mellett lassan minden európai országban egyre komolyabban veszik a triatlont. Felfogták, hogy ez egy életmód sport, melyben üzletileg is nagy lehető‘ségek vannak. A versenyeken nagyon komoly nevezési díjak vannak, azonban ezért adnak is. Sokszor nálunk a szolgáltatás szintje nincs arányban a nevezési díjjal, ami ugyan kevesebb, de cserébe se élményt se épkézláb rajtcsomagot nem kap az induló

A versenyző‘k megbecsülésében is hatalmas a különbség. A válogatott versenyző‘knek a legtöbb helyen tényleg csak a sporttal kell foglalkozniuk. Egy EB vagy VB szereplés esetén elképzelhetetlen, hogy a nemzeti színeket képviselő‘ versenyző‘nek fizetnie kelljen! Ha kevesebb a pénzünk, akkor átlátható kritériumok alapján le kell szűkíteni a támogatottak körét. Aki viszont megfelel minden kritériumnak, annak biztosítani kell azokat a feltételeket, melyek a fejlő‘déséhez szükségesek. Á‰rtem ezalatt az edző‘táborok és versenyeztetés mellett olyan dolgokat is, mint világversenyeken, edző‘táborokban gyúró biztosítását. Segítséget ahhoz, hogy tökéletes felszereléssekkel állhassanak rajthoz a magyar versenyző‘k. Ez lehet segítség korszerű kerékpár vásárlásához, de azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a szövetségnek legyen bizonyos mennyiségű csúcskategóriás versenykereke, neoprénje, melyeket a világversenyeken használhatnak a válogatottak (kerékcseréhez eleve jól jönne a pótkerék)

Nemzetközi trend az, hogy a legjobb versenyző‘k csapatokba tömörülve edzenek különböző‘ ideális helyszíneken. A múltból kiindulva nálunk a közös edzés megvalósítása ilyen-olyan problémák miatt (szakmai féltékenység, iskolai kötelezettségek, stb.)idealisztikusnak tűnik, de gyakrabban megtartott válogatott összetartásokkal is sokat nyerhetnénk. A tavaszi edző‘táborokat pedig csak össze kellene hangolni, és máris a válogatott égisze alatt lehetnének egymásnak edző‘partnerei a legjobb versenyző‘k. A már bejáratott kanári-szigeteki helyszín mellett spanyol (Mallorca, Alicante, stb.), portugál (Rio Maior) és ciprusi táborokat is el tudnék képzelni épp úgy, mint télen közös síelést. Ezek a széthúzó magyar triatlonnak is jót tennének, és talán újra kovácsolódna valamiféle csapatszellem

Ahhoz persze, hogy német mintára egy évben akár 8-10szer is eltöltsenek a válogatottak 1-2 hetet együtt, az iskolákkal is együttműködés szükségeltetne, és anyagi oldal sem csekélység.

 

 

Teendő‘k

Tömegbázis felépítése

 

Ez akkor fog működni, ha lesznek példaképek, akik miatt a gyerekek lemennek az uszodába, illetve lesznek olyan versenyeink, amelyek rabul ejtik az amatő‘röket. Ebbő‘l a szempontból ismét nem győ‘ző‘m hangsúlyozni a szövetség médiával való kapcsolatának erő‘sítését. Vannak eredmények, és vannak versenyző‘k. Nekik kellene a csapból is folyni! Csomor Erika, Major Józsi, Benő‘cs Zoli, Tóth Zsófi, és a két olimpikon. Egyelő‘re az ő‘ nevük mond valamit a hétköznap emberének. Ismerjék meg ő‘ket minél többen!

Egy másik sarkalatos pont az uszoda helyzet. Az MTSZ-nek minden befolyását be kell vetni olyan esetekben, amikor arról van szó, hogy egy adott pályán triatlon edzés legyen vagy középszintű úszás!

 

Versenyrendszer

 

 A meglévő‘ versenyrendszer legjobb helyszíneit meg kell ő‘rizni, de az új követelményeknek nem megfelelő‘ket tudni kell lecserélni! A Triatlon Tour-ban csak látványos, tökéletes helyszínek maradjanak, míg a többi verseny között törekedni kellene az országos lefedettségre szintúgy, mint arra, hogy az amatő‘rök igényeinek megfelelő‘en legyenek nem bolyozós versenyeink is. Egy nem bolyozós verseny Triatlon Tourba való beillesztését is el tudnám képzelni. Azon a profik és amatő‘rök tényleg együtt versenyezhetnének, mint a žrégi szép idő‘kben, továbbá az edző‘knek a sok bolyozós verseny mellett lenne egy objektív mércéjük is végre a tanítvány kerékpáros tudását illető‘en.

 

Gyerekek bevonása

 

Csak agyoncsépelt dolgokat tudok újra elmondani. A triatlonnak ki kell használni a magyar úszósportot. Ahol van versenyúszás, onnan mindig lesz lemorzsolódás. Ezek a gyerekek többnyire a triatlonhoz bő‘ségesen elegendő‘ úszótudással egyszerűen befejezik a sportot. A triatlon egy tökéletes alternatíva lehet számukra! Az MTSZ-nek abban kellene valahogy segítenie, hogy ezeken a helyszíneken a triatlon ne megtűrt sportág legyen, mint van ez a legtöbb budapesti uszodában, hanem kaphassanak helységet, amelyet bázisként használhatnak. Bázisok nélkül nincs fejlő‘dés, ezt tapasztalatból tudom.

 

Szakmai Team

 

Mivel a magyar triatlontársadalom nem fogad el egyetlen embert, mint szakmai vezető‘t (ez az elmúlt 3 olimpiai ciklus alatt nyilvánvalóvá vált), egy Szakmai Team-et kell kialakítani. Ez olyasmi lehetne, mint a portugáloknál volt a kezdetekben. Egy három tagú stáb felelhetne gyakorlatilag a teljes válogatott munkáért. Hiszen mi értelme külön táborban készülnie egy 18 éves juniornak akkor, amikor az ilyen korú versenyző‘k már világkupákon szerepelnek? Nem is rosszul

A junior, U23-as és felnő‘tt csapatnak közös táborokat, összetartásokat kell szervezni, ahol amit csak lehet, közösen kellene megcsinálni, de természetesen külön edzések is elkerülhetetlenek. Ez már csak logisztikai kérdés.

Igy viszont a tehetséges gyerekek folyamatosan ugyanannak az edző‘csapatnak a szeme elő‘tt lennének. Konzekvensen egy szakmai elképzelés szerint folynának az edzések, tehát nem lenne éles váltás egy Heráklész tábor után mondjuk egy kanári-szigeteki felnő‘tt tábor.

Valószínű, hogy három edző‘ közös elgondolását nagyobb konszenzus fogadná, mint amikor egy személyben kell döntenie a szövetségi kapitánynak.

 

 

Szövetségi viszonyok

 

Lehetünk rá büszkék, hogy a Triatlon Szövetség vidéki székhelyű, de véleményem szerint ennek több a hátulütő‘je, mint az elő‘nye. Gyakorlatilag talán nincs is semmi elő‘nye

Egyszerűen képtelenség bejárni a szövetségbe. Vannak dolgok, melyeket személyesen sokkal gördülékenyebben meg lehetne oldani, és a klubok többségébő‘l vezető‘k, sportolók, szülő‘k így is rengeteget megfordulnak Budapesten, tehát az ügyintézés felgyorsulna. Nem beszélve arról, hogy rengeteg žfüles-rő‘l maradunk le azzal, hogy a triatlon fő‘titkár nem tud eszmét cserélni nap mint nap a Sportok Háza folyosóin, ebédlő‘jében a többi hazai szövetség vezető‘jével

Átláthatóvá kell továbbá tenni a szövetség működését. Nonszensz, hogy az éves pénzügyi beszámolót rendszeresen csak a közgyűlés ajtajában kapják meg a klubok! Aztán gyanús számlák ide, vagy oda, azt megszavazzák Megmosolyogtató, hogy erre az a válasz: Szekszárdon be lehet tekinteni a könyvekbe!

Minden legyen átlátható, akkor nem lesznek pletykák, hogy ki, mire költött. A fontosabb posztjait pályáztassa meg a szövetség! Kezdve a fő‘titkári poszttal. A legrátermettebb, legjobb jelentkező‘ vezesse a szövetséget! A fizetése pedig legyen olyan, amely megfelel a hasonló szövetségekben tapasztaltakhoz. Ezzel megszüntethető‘ lennének azok a visszásságok, amelyek ma jellemzik az MTSZ működését

Jobban ki kellene használni a tatai edző‘tábort, amely egy tökéletes edző‘helyszín. A központilag kapott ingyenes használati lehető‘séget pedig nem meddő‘ szakmai ülésekre kellene elhasználni, ahol személyeskedésen kívül nem sok történik. Ráadásul a szobák jó része általában üresen áll ilyenkor. Nagyon fontosak a szakmai továbbképzések, de szerintem erre olcsóbb, és tökéletesen megfelelő‘ helyszíneket is lehet találni. Tata legyen a sportolóké!

További fontos teendő‘ tisztázni az elnökség és a szakmai bizottság jogosítványait. Rengetegszer elő‘fordult a múltban, hogy a szövetség a szakmai bizottságot nem kérdezte meg szakmai ügyben. De olyan is elő‘fordult, hogy megkérdezte, majd a döntését semmibe vette késő‘bb. A szakmai bizottság döntésének legyen súlya a szakmai kérdésekben hozott határozatoknál, különben nem sok értelme van.

 

Válogatottság, szinttáblázat

 

Sokszor okoz problémát, hogy egy duatlon EB-re VB-re, vagy távoli triatlon világeseményre mehet-e olyan sportoló, aki ki tudja fizetni. Ebbő‘l számtalan vita pattant már ki. Az a véleményem, hogy kettő‘s szintrendszert kellene alkalmazni. Aki teljesíti a gyengébbet, az utazhat. Nem fog feltétlenül utazni természetesen, mert például triatlonban várhatóan ezt többen teljesítik majd, mint ahány helyünk van az adott versenyen. De,elvileg mehet, ha a körülmények (kevés induló, eredeti induló betegsége, stb.) úgy hozzák.

A keményebb szint teljesítése esetén (mely már világszintű eredményre jogosít fel) viszont a versenyző‘nek ott a helye a világversenyen, és azt az MTSZ-nek kutya kötelessége finanszírozni. Hiszen a sportoló felkészült, jó állapotban van, arról már nem feltétlenül ő‘ tehet, ha kevesen érkeznek be, ha defektet kap, vagy éppen a kapott ételtő‘l egészségügyi problémája lesz.

 

Elit Team-ek felállítása

 

Szükségesnek tartom egy olyan keret kialakítását, amelybe való bejutás akár egy középtávú cél lehetne a válogatottaknak. Ez a szűk keret aztán már a szokásos válogatottbeli juttatásokon túl anyagi támogatásban is részesülne. Innentő‘l kezdve a szövetségnek máris lehetne joga egy szerző‘dés keretein belül ahhoz, hogy az illető‘ versenyző‘ versenyeztetési tervét szabályozza, a felkészülésében különböző‘ kritériumokat szabjon meg. Addig amíg nem kap semmit, ezt az MTSZ nem teheti meg! A válogatottból a legjobbakat meg úgy sem fogjuk ugyebár kihagyni, hiszen akkor magunk alatt vágjuk a fát.

Ez a keret lehet akár egy korhatárok nélküli team is, de az én javaslatom a következő‘:

žTop Team “ a legjobb négy felnő‘tt sportolónk, nemtő‘l függetlenül alkothatná, ma egy 100 ezer forintos támogatást tudnék elképzelni.

žElit junior Team “ a legjobb négy junior versenyző‘, havi 50ezer forint támogatással.

Ez összesen havi 600ezer forint, éves szinten 7.2millióba kerülne, ami persze nem kevés, de egy csak erre megszerzett szponzorral talán kivitelezhető‘ lenne.

A velük kötött szerző‘dések viszont szerintem az egyetlen módja a külön utak megszüntetésének, és az igazi központosítás megteremtésének.

Szponzorok

Szólj hozzá!

Hozzászólás írásához csak add meg a becenevedet és találd el a kék sisakot!
Add ki magadból a gondolataidat bátran, de a stílusodért nem vállalunk felelősséget!
Az E-mail címed nem jelenik meg a hozzászolások között.


 • AdamH 2008.11.12.   21:47

  AdamH

  Szia Balázs ! Teljesen egyetértek ! ښgy gondolom ha mindenki csak ennyit tenne a magyar triatlonért mint, Te és barátaid ezen felület (magazin) létrehozásával, már előrébb tartanánk. Nem tudom, hogy jössz-e a hétvégi bálba Nagyatádra, ott mindenképpen folytatódik a beszélgetéssorozat fehér asztal mellett, talán jutunk valamira. Üdv Ádám

  válasz erre...

 • Balázs 2008.11.12.   21:05

  Balázs

  Szia Ádám! Természetesen az MJSZ-szel kapcsolatban nem azt mondtam, hogy az eredmények azért vannak mert az elmúlt 6-7 évben az az elnökség aki...Ez is közrejátszik nyilván, mert egy olyan változáson ment keresztül az a sportág ami példaértékű. A Szponzorációs Asztaltársaság mostani ülésén Méhn Imre is részt vett, sőt, meglehetősen sokat beszélt. Kár, hogy nem hallotta sok ember...Ami a lényeg, hogy ő a Skoda márka értékesítési igazgatója volt amikor felkérték az elnökségi tagságra. "Nem ért" a sporthoz, és nem hoki "rajongó". És ez jó. Mert szimplán sportágfejlesztési és kereskedelmi szempontból tudja az egészet nézni. Számomra ez az ami NAGYON számítana. Olyan embereket is oda kellene ültetni, meg kellene keresni akik SZAKEMBEREK. Bízom a változásban és a józan ész erejében. Ja és még valami. A Szponz. Asztalt. ülésén részt vett emberek, sokat hangoztatták azt, hogy sok sok évre van szükség a változáshoz. Velük egyetértve, véleményem szerint a Magyar Triatlon Szövetségnek egy 2009-2014-es ciklusra kéne egy igen komoly szakmai programot letennie az asztalra. Igen, ez nem olimpiai ciklus. Azt felejtsük el. Pénzek és eredmények ide-vagy oda...Próbáljunk meg értéket teremteni, megmutatni, hogy miről is szól a triatlon. MIND.BODY.SOUL. Gondolom ezek egy marketinges szavai az ITU-nál...

  válasz erre...

 • Pányó 2008.11.10.   12:00

  Pányó

  Azt olvasom ki a hozzászólásokból, hogy alapvetőleg egyeznek a vélemények. A véleményem még mindig ugyanaz, "csak csinálgatásból" nem lesz semmi. Ebben még az a fura, hogy pl. Csabi Pekingben elért eredményét érékelhetetlennek, vagy legalábbis gyengének minősiti a mi MTSZ-ünk, (ha már itt tartunk Ő legalább megizzadt) akkor megkérdezném, hol van az MTSZ megfeszített munkájának gyümölcse? A kerekasztal tárgyalásról meg az a véleményem, hogy olyanokkal tárgyalni akik nincsenek tisztába azzal, hogy nem a triatlonisták vannak értük, hanem Ők vannak a triatlonistákért, kár az időt fecsérelni. Ráadásul ne felejtsük el, ha a jelenlegi Szövetséggel leülsz tárgyalni, akkor a végén Sorry Go Szent Péter marad a Főtitkár és nem változik semmi. Ez már olyan törvényszerűség, mint Murphy törvénye.

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.09.   11:44

  AdamH

  Szia Balázs ! Jégkorong példa ügyben kire gondoltál Studniczky Ferencre ? Ha már említésre került 88-98 között a zseniális Sárközy Tamás prof. volt az elnök Studniczky és csapata vitte a szakmai munkát. Sárközy Tamással pár évig volt szerencsém egy irodában dolgozni, minden sportágnak kb.ilyen elkötelezett és felkészült, befolyásos vezetőt kívánok. Igazi ellentmondásos személyiség aki mindig vihart kavar, de mindig oda kell figyelni arra amit mond, most a Nemzeti Sporttanács elnöke lesz (lett). A 90-es években rakták le ott azokat az alapokat, amiből ma Palkovicsék az A osztályba navigálták a nem túl népes magyar jégkorongsportot, olyan ez nagyjából, mint a jamaikai bobcsapat sikere ha láttátok a filmet. Gyakorlatilag a lehetetlennel határos tett, de mondhatjuk ugyanezt az úszóinkra is, csoda, hogy még vannak Olimpiai érmeink. Figyelemre méltó, hogy egy nagyon erős műhely és a sportági szoros néha diktatórikus összefogás néha ideig-óráig szembe tud szállni a nagy országok iszonyatos sportmechanizmusaival. Mindenesetre az MJSZ-ben is voltak súlyos viták ami abban csúcsosodott ki, hogy elzavarták a szövetségi kapitányt és a sokak által gyűlölt Kercsót nevezték ki hatalmi szóval, aztán meg készült egy feszes program, az utánpótlásra építve, felnőtt ez alapján egy korosztály, az eredményt meg látjátok. Most már persze áldják Sárközy nevét, de 2002-ben mikor megjósolta nyilvánosan az A csoportot kinevették. Mindenesetre Ő és családja szinte minden jégkorongmeccsen ott van, megvásárolt szurkolói belépővel, ha értitek mire akarok célozni. Nem azt akarom mondani, hogy az MJSZ-t kell másolni, de az a véleményem, hogy egy erős, hozzáértő és elkötelezett emberek által vezetett szövetség, kiegészítve a világ élvonalába tartozó szakmai munkával (akár külföldiek bevonásával) hosszú távon sikert eredményezhet. A jelenlegi lassú víz nem vezet sehova, van ugyan már némi pénz, azt el is költik a sportágra, mégis az egészben egy lassan 20 éves egyhelyben járást érzek. Erre a nihilre untak rá Csabáék akik szeretnének abból megélni amihez értenek, amibe évtizedes munkát feketettek, vagy azok a fiatalok akik már látják, hogy megy ez szerencsésebb országokban. A magyar triatlon korábbi időszakai nem kötődtek szorosan egzisztenciális kérdésekhez, szinte mindenki (néhány fizetett alkalmazott kivételével) hobbyból csinálta amit csinált, és ehhez az adott színvonal elég is volt. Az idők változtak a színvonal maradt ! Az azonban valószínűnek látszik, hogy a megkopott reputációjú jelenlegi MTSZ hívására nem fognak Szekszárdra özönleni a lelkes önkéntes segítők.

  válasz erre...

 • Pál Balázs 2008.11.09.   00:47

  Pál Balázs

  Bevallom, nem olvastam végig az 50 kommentet, de elég sokat belőle igen. Nagyon sokat emlegetjük a világ élvonalát, európát, a profikat. Nagy változás kell az amatőr sportban is. Szomszédos Ausztriában ránézésre is 3x annyi amatőr sportoló triatlonozik mint itthon. Pedig nincsenek többen...Itt persze sok múlik azon, hogy a hétköznapi embereknek ma Magyarországon nincs pénzük. Akinek pedig van, az nem ér rá mert sokat dolgozik. Ezt tudomásul kell venni. (továbbra is tartom az "amatőr- és diáksport nélkül nincs profi" sem elméletet...). Egy részről nagyon sokat kell tenni azért, hogy mondjuk Faddon ne 700 résztvevő legyen hanem 1500. Más. A szövetség munkájához. Volt szerencsém megismerkedni a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével. 5-6 évvel ezelőtt, komoly programmal állt elő, sportágfejlesztés stb. Ennek (sok egyéb munkával együtt) megérett a gyümölcse. Gondolom nem kell bemutatni az elmúlt év eredményeit... Ha ők meg tudták csinálni, egy olyan országban ahol a létesítménygondok a sportban az első között szerepelnek, akkor miért ne tudnánk mi is kicsit másképp állni a dolgokhoz, gondolkodni és fejlődni... Szóval amíg nincsenek keményen dolgozó emberek a sportvezetésben, akik a szakmájuk szerint (marketing, PR, pénzügy, orvosok, versenybírók...) tevékenykednek, az kevés. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy az MTSZ-ben a versenyszervezéssel, honlappal, indulási jogokkal, válogatottal, marketinggel, utánpótlással és pénzügyekkel EGY ember foglalkozik...Vagy nincs rajta kívül más, vagy pedig nem tudja leosztani a munkát. Mindkettő nagy baj. Ne csodálkozzunk tehát ha sok minden nem működik jól. Ennyi dologra nehéz egyszerre figyelni!

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.08.   21:19

  AdamH

  Sziasztok ! Már vártam, hogy Tibi jelentkezzem, például ma is eszembe jutott amikor az új TACX görgőmet teszteltem, ez már a pedálfordulaton, pulzuson (meg még 20 funkció) túémenően wattot is mér, kész labor. Igaz Tibi komplett terhelésest is tud kíváncsi lennék hányan vették igénybe tavaly (a Sportkoriban hosszú a várólista) pedig kérésre házhoz megy. Ez volt a reklám helye ! :) Gyűjtögetem a cikkeket is ahogy jeleztem, engem momentán a pulzus, watt, fordultaszám, hajtási technika összefüggések érdekelnek, azaz a hajtási optimalizáció, tavaszra már lesznek ismereteim, (remélem legalábbis) könyveket is rendeltem Józsika hozza Arizonából a brutális postaköltségek miatt. Majd nyitok könyvtárat. Ami a TF (TE) -et illeti, a SOTE égisze alatt egisztál gondolom a magyar oktatási hagyományok biztosítják a magas szintű alapképzést, ezt nem is vitatja senki, de olyan ez az egész mint amit az alkalmazott tudományok esetében látunk, akkorát lépett előre a világ, hogy szinte követhetetlen, különösen a szegény országok számára. Percenként százával jelennek meg a tudományos értekezések, ezek gyűjtésére, szűrésére, és rendezésére nálunk egyszerűen nincs sem humán sem egyéb erőforrás. A külföldi magazinok jók, de ezeket pénzért íratják az anyaghiányban pánikoló szerkesztők lapzárta előtt, hadd ne hozzak hazai példákat. Arra azonban alkalmasak, hogy az értő szem megtalálja benne a forrásmunkákat, és a hiteles szerzőket, ezért éri meg előfizetni. A Triathlete legutóbbi számában (216 oldal) több mint 140 oldal tiszta reklám sporttársak, de minden szakmai oldalon is van advertising bőven. No comment, de működik a biznisz, az eredményt pedig láttátok ma 3.40-el nyer a férfi első 2-90-21-en 4 órával a női győztes. Bali célbaérkezésének megtekintését is J. Zeiger első helyének köszönhetjük. Elképesztő, hogy az általam (úszó) kerékpáros zsenikként tisztelt Benőcs-Csőke-Woody trió 4-5 perccel tudja csak lebringázni az első négy csajszit. Szóval az ilyen dolgok miatt is kezdtem ezzel az egésszel foglalkozni, önszorgalomból, mert a saját szakmámban is igyekszem követni a nemzetközi szintet. Ha valaki Petyát rá tudja venni az érdemi, hosszú távú közreműködésre annak fizetek egy ebédet. Gézától pedig vegyetek el két-három állást.:) Akkor rá lehet számítani. (sic.) Annak nagyon örülök, hogy hívásra sorban előjönnek a megszállott emberek, akiket a Szövetségnek 18 éves fennállása alatt sem sikerült munkára fognia. Kindl Gabi sokat fogalkozott az állóképességi sportolók táplálkozásával, Herr Gyuszi az extrém terhelések keringési rendszerre gyakorolt hatásával, meg még számos dologgal, szóval csak rajta !! Üdv és gratulálok a Clearwateri harcosainknak. Üdv Ádám (Era kapott egy csomó szülinapos léggömböt de nem tűnt felhőtlenül boldognak, futni kellett a 6. helyért, ez várható volt egy ilyen brutál szezon után. (3 IM 5 db 70.3 (benne 2 VB), Zofingen csak amire emlékszem), és még hátravan Arizona))

  válasz erre...

 • Fülöp Tibor 2008.11.08.   18:23

  Fülöp Tibor

  Egy fontos dolgot még kihagytam. Az egész nem ér semmit, ha nincs rendszeres, kötelező és valóban új szakmai ismereteket közvetítő továbbképzés.

  válasz erre...

 • Fülöp Tibor 2008.11.08.   18:20

  Fülöp Tibor

  Abszolút igazad van Csabi, a szakedzőin oktatott alaptárgyak valóban magas szintűek. Viszont a gond mindig a szaktárgyi oktatásban van. A kerékpáros szaktárgyi képzés azon a szinten egyenlő a nullával (lásd 4 év alatt 2 oldal...), ezek szerint a triatlon is messze van a kívánatostól. Zaki tudására, tapasztalatára viszont szerintem szükség van, de nem biztos hogy neki kell lennie az edzőképzés felelősének. Viszont óraadónak kiváló lehet. Jó pár éve foglalkozom az edzőképzés kérdésével. Az a tapasztalatom, hogy igazából a sportágspecifikus ismeretek érnek valamit, megfelelő gyakorlattal kombinálva - viszont a gyakorlat kellő elméleti alapok nélkül nem állja meg a helyét. A triatlon esetében még izgalmasabb dolog ez, hiszen például csak biomechanikából rögtön 3 sportág specifikumait kellene oktatni (kerékpár esetén meg csak 1-et). A TFTI-n igyekszünk a szaktárgyi oktatáson mindent átvenni, sportágspecifikusan, edzéstervezés gyakorlattal, stb. Ez eddig 2ڗ1.5-2 hetes szakmai táborban történt, hát most nehezebb lesz, mert 1 évesre csökkentették a kurzust... :( Találkoztam nem egy kezdő edzővel, aki a középfokú vagy felsőfokú "diploma" megszerzése után sem tudott önállóan edzéstervet írni, sőt hozzá sem mert fogni, mert nem érezte felkészültnek magát... Az persze megint megér egy misét, hogy egyesek miért jelentkeznek edzőire, és hogy alkalmasak-e egyáltalán.

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.08.   15:15

  kuttor.csaba

  Kicsit skirzofén állapot az, amiben most vagyunk! Többször elhangzott itt a hozzászólásokban, hogy a triatlon szakedzőin alacsony színvonalú az oktatás. Közben meg büszkék vagyunk, hogy milyen szakemberek vannak a sportágban. A szakedzőit mindenképpen megvédeném, hiszen az ott igenis magas szinten oktatott anatómia, élettan, biokémia, edzéselmélet a specifikus tudás alapját adják! Enélkül egy TFTI-s képzéssel (már bocsánat) kitölölhetjük a valagunkat. Hiszen a nevében is benne van: Továbbképző Intézet! Tehát akkor mi a baj a szakedzőivel? Egyértelmű. Pont abból kapjuk a legkevesebbet, amiért odamentünk: triatlonból... Ez csak onnan jutott eszembe, hogy a Tibi írja, be kellene vonni Zakit is a munkába. Ébresztő! Már nyakig benne van. Hisz ő a TF-en a triatlon felelőse...

  válasz erre...

 • Fülöp Tibor 2008.11.08.   13:35

  Fülöp Tibor

  Kedves Csabi és Ádám! Nagyon örülök, hogy a szakmai alapok megújítását célzó törekvéseteket konstruktív javaslatokkal támasztjátok alá. Érdekes hasonlóságot vélek felfedezni, a többi állóképességi sportban is szakmai alapú sportágfejlesztési koncepció igényével lépnek fel egyre többen ezekben a napokban (kerékpár, mountain bike). A problémák ugyanis megegyeznek - az utánpótlás nullával egyenlő kimenete; szakemberképzés elégtelen színvonala; egyesületekben folyó szakmai munka; stb. Mivel volt szerencsém Németországban elvégezni a kerékpáros edzőképzést, és azóta néhány továbbképző konferencián részt venni (ahol egyebek közt triatlonos előadók is felléptek), az általam vezetett Cycling Sport Center szakmai koncepciójának alapját természetesen a német edzéselmélet adja, figyelemmel kísérve a nemzetközi sporttudomány egyéb ismereteit is. Teljesítménydiagnosztikai laborunk (futó, kerékpáros) szintén ezt a rendszert követi. A TFTI középfokú edzőképzésén a kerékpár sportág szakelméletét ezek alapján oktatjuk évek óta. (Csak érdekességként említeném meg, hogy volt olyan hallgatónk, aki a 2 hetes szakmai táborban 1 füzetet teleírt, a TF szakedzőin 4 év alatt meg kb. 2 lapot...) Jelentős szakmai előrelépésnek tartjuk a wattmérés elterjesztésére tett kísérleteinket, a rendelkezésre álló ismeretanyag és adatbázis bővülését. A watt alapú edzés nagyon komoly fejlődést jelent, aki dolgozott már watt adatokkal, az tudja, hogy mennyi mindent lehet csinálni a kiértékelés során. Kollégáim és a magam nevében ezúton is felajánlom együttműködési szándékunkat az új szakmai koncepció kidolgozásához, bevezetéséhez és elterjesztéséhez. A munkába javaslom bevonni azokat a szakembereket is, akiknek korszerű sporttudományos és sportágspecifikus ismereteik vannak: Zakariás Géza, Herr Gyuszi, Polonyi Balázs, Kropkó Peti. Sok sikert és elsősorban kitartást a munkához! Üdvözlettel Tibi

  válasz erre...

 • Madarász Gábor 2008.11.07.   14:04

  Madarász Gábor

  én mindenesetre azt javasolnám, hogy hívj össze-mint a triatlonban hiteles személy-egy kerekasztal beszélgetést. ha a szövetség munkájával nem elégedettek a versenyzők, akkor ezt politikusan a tudomásukra kell hozni. az üzleti élet mintájára szükség van konstruktív megbeszélésekre a felek között. ez megkerülhetetlen. ennek a megbeszélésnek-találkozónak a megszervezésében szívesen segítek én is, de biztos vagyok benne, hogy még lennének vállalkozók. ..azért azt hozzáteszem, hogy sajnos néha mélyebben voltam benne a triatlonban, mint egy hétköznapi triatlonistának érdemes:)

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.07.   13:14

  kuttor.csaba

  Gábor! ښgy tűnik, eddig nem voltál benne mélyebben a triatlonban. És ezt most nem pejoratív írom. Az általam leírt kritikák túlnyomó többsége semmi újdonságot nem jelent. Ezek már megfogalmazódtak külön-külön ilyen-olyan ügyből kifolyólag... Én egy amolyan összegzésre vállalkoztam csak. A blogos megoldás pedig egyszerűen praktikusságból született. Talán így több emberhez eljut, mintha elküldön 10 email címre. Nem innen akarom megváltani a magyar triatlont, sőt, egyáltalán nem akarom megváltani. A szélmalomharcból sokaknak elege van, köztük nekem is. Abban igazad van, hogy le kellene ülni. De kérdem én: miért ülsz le olyanokkal, akik sokak szerint alkalmatlanok a posztjukra? Üljünk le, és beszéljük meg velük, hogyan álljanak fel? Ha majd egy-két oda nem való vezető távozik, akkor van értelme bárminemű eszmecserének. Szerintem

  válasz erre...

 • polipman 2008.11.07.   12:50

  polipman

  Kedves Balázs! Magyarországon nem tartasz esetleg TI kurzust? Egy éve próbálkozom vele és jó lenne ha valaki rámutatna a hibáimra.

  válasz erre...

 • Madarász Gábor 2008.11.07.   10:00

  Madarász Gábor

  nem értettem félre. inkább azt szorgalmazom, hogy ne egy blogon írja ki magából a triatlon társadalom a feszültségeit, hanem egy tárgyalóasztalnál hozza meg azokat a döntéseket, amitől végre elindulhat egy felzárkózás a sokat emlegetett Európához. nem lesz könnyű, de ha Csaba által leírt állapotfelmérés és az erre adott megoldások egy blog oldalon végzik, akkor nem sok értelme volt azon kívül, hogy jól egyetértettünk már megint, viszont a dolgok mentek szépen tovább az általam nem sokra becsült retro fílingben(langyos a sör, a korsó is félig) a jelenlegi vezetés nem alkalmas szerintünk? üljünk le velük, mint a kormány és az ellenzék is megteszi, pedig ők aztán tényleg nem szeretik egymást. aztán ha tudunk írjunk ki választást a posztokra, adjunk jogokat de kérjünk számon. nem kell semmit feltalálni. Czencz Péter által vezetett szövetség nem képes a továbblépésre, ezt ő maga is tudja, elismeri. Pletykák szerint Szekeres elnök sem boldog a a szövetség munkájától. (nem költötték el hatékonyan a pénzt, amit szerzett..) szóval a lényeg: ha fejlődést akarunk(ez a trivolution nagyon tetszik), akkkor új vezetőségre van szükség, akiket pályázat útján, szakmai alapon válszthatnánk ki magunk közül. a triatlonista szubkultúra saját népszavazása lehetne. aztán ha megvan a vezetőség rá lehet térni a 2. napirendi pontra, a pénzre ennek a megbeszélésnek a kezdeményezőjét kell kitalálnotok. mindenképp egy hiteles személy kell hogy legyen.

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.06.   23:14

  AdamH

  Gábor ! Szerintem félreértettél valamit, nem erről szól a történet. Ismerjük a munkásságod, rád is nagy szükség van a megújulás érdekében. Üdv Ádám

  válasz erre...

 • Madarász Gábor 2008.11.06.   23:09

  Madarász Gábor

  sziasztok, csak átfutottam és két szavon megakadt a tekintetem: vezetőség-pénz... szerintem senkit sem kell támadni, inkább egy közös beszélgetést kellene összehozni, ahol a sportághoz illő módon mindenki elmondhatná a véleményét. blogokban anyázni lehet, de a triatlonhoz méltatlan. valamint itt említeném meg az érem minden oldalát, az ártatlanság vélelmét és a jogosultságokat és kötelezettségeket

  válasz erre...

 • Sporttárs 2008.11.06.   10:49

  Sporttárs

  Hát igen Csaba innen csak fejlődhetsz.... Reméljük hogy sikerülni fog. :D Bár ez nem csak rajtad múlik...(lásd baja + versenybírók :) ) Amúgy nem rossz az összegzésed, és nagyon jó lenne ha tényleg változások lennének a magyar triatlonban. Nem mintha nekem bármiféle esélyem lenne világversenyekre kimennem, de azért jó lenne már több magyar versenyzőt kint látni . :) Szóval sok sikert és reméljük hogy elérsz ezekkel valamit a 2012-es olimpiáig. HAJRÁ CSABA

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.06.   10:42

  AdamH

  Ja kezdheted tiszta lappal. Sohasem késő minősítést szerezni. Olvastam mostanában egy 70 körüli kosarasról akit beállítottak az egyetemi bajnokságban egy rövid időre, a felesége csak azt kérte tőle, hogy lehetőleg ne kapjon infarktust a pályán. De úgyis lehet olvasni, hogy olyan erős a magyar triatlonsport, hogy egy olimpiai résztvevő már nem nem képes a közvetlen élvonalba kerülni. Volt ilyen ausztrál is aki inkább állampolgárságot kért angliába, mert nem fért be a csapatba. Most, hogy így Gyimát is üldözi a sors lehetnél kazak is, ott úgy hallottam elég jó a díjazás.

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.06.   08:54

  kuttor.csaba

  Nem hittem, hogy vannak még, akik végigolvasnak egy aranyjelvényes listát :) Igen-igen, 1990 óta most sikerült először az a bravúr, hogy még egy felnőtt első osztályt sem sikerült elérnem. Akkor viszont nem hagyom még abba, hiszen innen csak fejlődhetek! :D

  válasz erre...

 • Zolcsi007 2008.11.06.   07:31

  Zolcsi007

  ښgy látszik én is hülye vagyok mert én sem találom!Még a nőknél sem :) ښjabb KÁOSZ pont!

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.06.   00:35

  AdamH

  Csabi ! Csak én vagyok ilyen hülye, hogy nem látom, te nem vagy minősített versenyző kis hazánkban ? Még aranyjelvényes se ? :) No comment ahogy barack mondaná.

  válasz erre...

 • Csöke Balázs 2008.11.05.   18:44

  Csöke Balázs

  Köszi Kristof!!! és éjjel a kerom is megjött épségben,ugyhogy mátol bringázni is tudok!!!!!

  válasz erre...

 • Király Kristóf 2008.11.05.   17:14

  Király Kristóf

  Helló! Csabi kérted,hogy írjak vmi kommentet:D de igazából nem nagyon tudok mit:) tetszik na.:) remélem sikerül minél több mindent megvalósítani belőle. ezen kívül megjegyezném h az az "egy junior korú triatlonos" Ádám írásában én volnék,és tényleg nagyon sokat köszönhetek neki.Sőt, azt hiszem most is elég sokat kommunikálunk.:) Az elmúlt idényben tény h jobban ment az úszás mint valaha. Balázsnak és a többieknek meg sok sikert a hétvégén!:)

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.05.   12:52

  AdamH

  Csaba kezdeményezése alapján valahogy így képzeltem el a szakmai munka elindítását, szerintem a hozzáértők rendelkezésre állnak, csak valahogy rendszerbe kellene szervezni az egészet, megadni hozzá a formát, kereteket, anélkül, hogy túlzottan bürokratizálnánk a dolgot.

  válasz erre...

 • Molnár Ádám 2008.11.05.   11:18

  Molnár Ádám

  AdamH, Akkor neked biztos sokat mond a "keep it simple, keep it real" :) mottó. A legfontosabb, hogy egy hozzáértő kezébe kerülj, aki alkalom adtán ott van veled és visszajelez.A TI-ről én sem tudok, csak annyit amiről a Balázs mesélt, tehát ebben tuti ő az illetékes. Nekem van egy saját programom, amit fejlesztéskor használok másokon.Aminek az alapját 5-7 éves úszókon és a Budafoki triatlonosokon fejlesztettem ki, sok tanulság volt benne.Ehhez jött egy speciális pont amit tavaly egy junior korú triatlonoson teszteltem :) (az úszóedzéselméleti részébe nem nyúltam, így sikere megoszlott) A technikáról: mivel periódikus mozgás az úszás, és fáradságra romlik (amire Csabi is utalt) érdemes minél hatékonyabb (nem szebb!) technikát súlykolni elfáradásig.És tudni kell hogy van a medencés úszás és van a nyíltvizi(triatlonos).

  válasz erre...

 • Pányó 2008.11.05.   10:22

  Pányó

  Hopp-Hopp! Most jött el az én időm! :-) 2002-ből van egy kicsit poros diplomamunkám.Címe: A taktika szerepe a triatlon világkupa futamokon. (nem TF-es, PTK-s) Aki arra gondol, hogy miért erről írtam, hiszen nem nagyon volt igazán értékelhető VK eredményem, na én pont ezért írtam. Hiszen utólag lettem nagyon okos , közben meg tudatlanul, elkövettem mindent amit nem kellett volna. Sok minden változott azóta, de egy csomó dolgot nem kéne újra begépelni (pl. oldalszám...stb he-he). Mentségemre szolgáljon, hogy az akkori VK sorozat óta sem tudok olyan hazai szaktekintélyről, akiről ki merném jelenteni, hogy vérében van a VK-s versenyen és mint "igét szóró", követném 100%-Auchan. Ebben a hihetetlenül gyorsan fejlödő sportágban azokra kéne számítani akik képesek együtt változni az eseményekkel, akarnak tanulni. Fiatal triatlonistaként ha ma indulnék először VK-n és szeretnék olimpiai résztvevő lenni, nem kérdés kitől kérnék tanácsot: Vau-vau!

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.05.   08:54

  kuttor.csaba

  ښszás témához hozzáfűzni való gondolatom nem sok van, főleg, hogy ezt a "totálimmersön" dolgot nem ismerem. :) Talán idézni tudnék Magyarovits Zoli "Mogyibá" mestertől: Szép úszás és gyors úszás nem feltétlenül ugyanaz. Hozzátéve Széles "Sanyibá" okoskodását, miszerint azért nem árt, ha van miből elcsúnyulnia a technikának. Azaz edzésen törekedjünk szépen, kevés tempóval, hatékonyan úszni, aztán a versenyen pedig inkább arra ügyeljünk, hogy lehetőleg minél kevesebben érjenek partot előttünk :) Azért ne feledjük: a triatlonos úszás nem medencés 1500! Láttam 18perc feletti embert (Varga Szabi), aki mindig első bolyos lett, míg van olyan (Csortos Imi), aki rommá ver medencében, majd rendszerint egy bollyal hátrébb ér partot a versenyen...

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.04.   23:17

  AdamH

  A tanúság persze tanulság, a többi meg elütés, de így estefelé ne menjünk bele a magyar nyelvtanba ha kérhetem.

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.04.   23:12

  AdamH

  Szia Balázs ! A bringád miatt mi is aggódunk van ebben sajnos tapasztaltunk bőven, de ha már Clearwater, legyünk kicsit amerikaiak és egyesítsük a pozitív energiákat. Nem lehet probléma! Tudom, hogy egy profi versenyzőnek ez hülyén hangzik, de azért lehet, hogy körül kellene nézni a helyszínen egy bringásboltban für alle falle, hogy van-e esetleg egy beállítható bringa. Sok idő és pénz van ebben a felkészülésben. Csak vígasztalásul, Konán igaz csak edzésre (de sok kilométerre) egy 54-es női (rózsaszín) Scott (Contessa) biciklit használtam kényszerűségből, mert Podlovicsnak még az én bringám is viszonylag kicsi volt. Ezért cseréltünk. A max fölött kihúzott nyeregcső nem jött be az ülés leesett majdnem karóbahúzás lett a vége. Onnantól 45 fokban behajlított térddel mentem a rózsaszín biciklin egész jó átlagokat a Hawaii szélben. Ebben nincs semmi tanúság csak készülni kell a legrosszabbra is. A TI persze, hogy érdekel, különösen amit a felnőtt úszásról jeleztél, ebben lenne feladat, ha itthon leszel megbeszéljük. Üdv és kitartás. Á.

  válasz erre...

 • Csöke Balázs 2008.11.04.   22:25

  Csöke Balázs

  Kedves Ádám! Egyelöre a bringám még sehol,és ráadásul ma közölték velem,hogy ha megérkezik az USA-ba, még át kell esnie vámvizsgálaton,ami 2-5munkanap... Ugyhogy most már igazán kezdek aggodni.. De pár szót a Total Immersionról.Szóval én már dolgoztam pár ilyen kurzuson Zürichben(és pl. innen Floridából is Svájcban megyek vissza emiatt), és azt kell mondjam,hogy meglepö,hogy mennyire lehet átalakitani berögzült mozdulatokat idösebb embereknél is. Ugyanakkor tény is való,hogy ez a metodika nem alkalmas arra,hogy valaki 1orás IM uszásból lemenjem 5Opercre!!!Arra viszont annál inkább,hogy egy olyan technikát tanít meg,amivel egy átlag ember sokkal kisebb energia felhasználással képes hosszabb távokat is úszni. A Counsilman féle versenyúszástól távol áll,de én saját szememmel látom, és tapasztalom is,hogy egy hétvégi kurzus alatt mennyi fejlödés érhetö el. egyébként ezeket mindig videora veszzük és az idök is rögzitve vannak. Ha bövebben érdekel a dolog szivesen megosztom Veled a tapasztalataim ez ügyben ha hazaértem. üdv, Balázs

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.04.   22:02

  AdamH

  Kedves Balázs ! Végre valaki aki úszni is tud és ismeri a rendszert. Enegem meggyőzött, egyetlen dolog ami az alkalmazás nehézségét jelenti, hogy kell hozzá egy hozzáértő társ (edző) aki segít rögzíteni a mozdulatokat. Amit hozzáolvastam, alapjaiban nem cáfolta a mestert, Siri Lindley-ék hiányolták az elméletből az úszásmozgásnak azt a részét, amely a húzás fázisok közötti sebességét, a kéztartás szögét, az intenzitást, azaz a karmunka víz alatti részét jelenti. Valószínűleg ők a Counsilman módszer szerint szocializálódtak, ahol a Mark Spitzre erősített karácsomyfaégők által jelzett ív dominált, de ezt sem szeretném lebecsülni, főleg amolyan szárazföldi emberként nem. Szerintem a siklás és vízfekvés rögzítése nélkül nehéz úszótechnikáról beszélni, nem is ez a probléma, hanem inkább az, hogy lehet-e a rögzült motorikus mozgásokat felnőtteknél gyökeresen átalakítani, a gyerekeknél ez nem vitás, Total Immersion ! Ha már az úszás előjött szívesen olvasnám Kutya és Molnár Ádám véleményét is ez ügyben tudom, hogy nekik sem közömbös ez a kérdés. Azt már nem is merem említeni, hogy Sutton mester e tárgyban mit mondott Erának. Remélem Balázs megérkezett a bringád és már nem csak úszol.:) Üdv

  válasz erre...

 • Csöke Balázs 2008.11.04.   21:05

  Csöke Balázs

  Kedves Ádám! Én a Total Immersion témakörben szívesen adok tanácsokat,mivel én is ennek a rendszernek vagyok az uszo oktatoja Svájcban! Tényleg igaz,hogy eléggé eltérnek a a vélemények róla,de én ugy gondolom,hogy senki nem mondhatja rá,hogy nekem ez árt. Balázs

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.04.   16:21

  AdamH

  Egyetértek, össze kellene állítani az alapelveket írásos formában. Ami a magazinokat illeti, nekem a Triathlete jár már kb. 2000 óta de most valszeg előfizetek az Inside Triathlon-ra is, mert ott némileg másképpen látják a dolgokat, más tanácsadókat alkalmaznak. Vettem néhány könyvet is pld. úszás Total Immersion Terry Mclaughlin könyve, erősen vitatott a szakmában, de vannak hívei számosan. A két vezető magazinban kb. 5-6 olyan edző van + Mark Allen és Dave Scott akiknek érdemes a véleményét elolvasni. Jó még a Slowtwitch.com is Dan Empfield (Quintana Roo) honlapja is. Amit most próbálok összegyűjteni az téli indoor kerékpározáshoz kapcsolódik, edzéstervek, wattmérés stb.

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.04.   15:57

  kuttor.csaba

  Én még a Kindl Gabin lepődtem meg egyszer alaposan, amikor összefutottunk a müncheni reptéren. A pacák még mindig totál képben van! Fordítgatja a szakanyagokat. Akkor is háromféle sportmagazin volt a laptop mellett a táskájában... Na az ilyen, triatlont ismerő, ma már normális egzisztenciájú exversenyzőket (tehát várhatóan nem megélhetési sportvezetők lesznek...) kellene visszacsalogatni akár elnökségi tagnak, akár programvezetőknek. Egyébként Kindl ma is úgy fut maratont, hogy lealázott a Pluson... Na mindegy :) A könyvet pedig szerintem pikk-pakk össze lehetne dobni! A tudásanyag megtalálható akár neten, akár néhány laptopon... :) A semminél több lenne az is, ha sportáganként 10-20 oldalon le lenne írva az, ami szent és sérthetetlen. ڍgy például egy kezdő edző máris nem tudna nagyot hibázni. A kreativitását hozzátéve meg akár nagyot is dobhatna... Sajnos a TF anyagot is simán beleírhatnám egy ilyen 60-100oldalas műbe.

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.04.   14:55

  AdamH

  Csabi ! Az elveszett emberek ügyében jó nyomon jársz. Saját tapasztalom, hogy ebben a tekintetben sem zajlott le nálunk az evolúció, ha úgy tetszik rendszerváltás. 1974-től voltam reményteljes futó a DVTK-ban 15-16 évesen 48 mp körül futottam 400m-en és 1.53 körül 800-on ami akkoriban nemzetközi színvonal volt, de voltam dobogós OB-n többpróbában is. Rengeteg atléta mozgott akkoriban a diósgyőri pályán jórészt fiatalok. Kialakítottak azokban az időkben egy olimpiai pontokra épülő díjazási rendszert (egy kis kapitalizmus a létező szocializmusban, a Vasgyárban kaptuk a pénzes borítékot fizetésnapon, mint pályakarbantartó idénymunkás vagy az évvégi banketten) ahol a felnőttek együtt versenyeztek a pénzért az ifikkel és serdülőkkel, mindenki hajtott mindenkit, én is felnőtt futókkal résztávoztam 36 mp-es 300-akat 5 perc pihenővel, jónéhányat egyszerre. Nyertünk is egy csomó korosztályos bajnokságot, volt aki IBV-t illetve EB-t is az már nem számított mi lesz jövőre. Jöttek is a sérülések menetrendszerűen, mire egyetemre kerültem már abbahagytam a minőségi sportot (ha nincs Tomka Yanó barátom talán a triatlont sem kezdem el) de a korosztályomból szinte mindenki. Gyakorlatilag senki sem ért el számottevő eredményt felnőtt nemzetközi szinten, kivéve talán Vágó Béla tanár urat tízpróbában, aki mellesleg padtársam volt. Szinte mindenki kiégett vagy lesérült, vagy ugye az egzisztenciális problémák, tanulás stb. Az edzők a mi esetünkben hályogkovács módjára dolgoztak, furcsán néztek az én megboldogult mesteremre Bánhidi Bélára aki járatta saját pénzén a Leichtatletiket a DDR-ből és személyre szabott edzésterveket készített, és mindenkinek átadta papíron. Mozgáselemzéseket végeztük speciális kamerákkal, mindezt 1976-ban !! Igaz a pontrendszer és a teljesítménykényszer őt is elvitte egy rossz irányba, így a mi csoportunkban sem nőtt fel komoly felnőtt versenyző. Na ezt a sok mindent csak azért írtam le, mert nincs új a nap alatt, visszaköszönnek a dolgok, ez tapasztalat, én mindenképpen teljes szemléletváltást szorgalmaznék, és kellenek új emberek is bizonyosan. Tudom, hogy a fiatal szervezet jól és gyorsan reagál a terhelésre, gyorsan jönnek az eredmények, látom a rúdugró lányomnál aki egy év alatt eljutott 3.50-re a semmiből. ښgy kell őket visszafogni, jelentős motivációs tényező ebben a korban a becsvágy. Itt még nem a pénz az elsődleges, részben ezért is sikamlós pálya a nevelő edzőség. A klub csak akkor kap pénzt ha van korai eredmény, ez azonban nem mindig kedvez a hosszú távú versenyzői pályafutásnak. Edző és versenyző érdekei sem esnek teljesen egybe, gondoljatok Mikó Karcsira akinek a tanítványai (szülői segítséggel) azonnal otthagyták a klubot mihelyt némi eredményt elértek, ő meg kezdhette előről komoly személyes csalódással, majd kiment az USA-ba benzinkutasnak. Fiatal versenyzőkkel már a szerződéskötés is problematikus, ezt gyakorló jogászként jól ismerem. Személy szerint nagyon drukkolok Licskó Csabinak, hogy neves felnőtt versenyzők edzője (is) legyen, tehetséges lányai nemzetközi felnőtt tényezők legyenek, ne csak úgy emlegessük őket, hogy egykori junior bajnokok, érmesek. Ne feledjétek Maros Vera, Starubinger Györgyi, Molnár Adél, Gazdag Peti, Peleskei Zsolt és még sokan mások szintén korosztályos európamenők voltak. Voltak, sajnos !

  válasz erre...

 • Zolcsi007 2008.11.04.   14:18

  Zolcsi007

  Nekem kéne,hátha tanulok valamit!Mennyiből lehet alkudni?Van rá egy zacskónyi forgalomból kivont 1 és 2 forintosom!Aminek tuti elég kell lennie a tartalma miatt! :)

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.04.   14:12

  AdamH

  Körül kell nézni a piacon, jómagam mivel érdekel a dolog szívesen áldozok valamennyit szakmai anyagokra, esetleg írok egy-két Konán felszedett új kapcsolatnak, amúgy is kértük, hogy segítsenek néhány dologban a magyar versenyzőknek. Nekem a taperingben segített a neten való böngészés, elég sok anyagot gyüjtögettem akkoriban, persze IM-re, de van azért sok minden ami hasznosítható, rövidebb távokon is. Létre kellene hozni egy tudásbázist, kialakítani nemzetközi kapcsolatokat, talán Markust is rá lehetne venni, hogy segítsen. Szakter Géza barátom mániája mérnök lévén a tökéletes könyöklős pozíció beállítása ő ebben mondhatni profi. Mivel az olimpai távosok egy részének a következő lépés a 70.3 ezért könyökölni meg kell tanulni sztem mindenkinek. Ezek csak a jövendő Trivolution program apró elemei, ötletek, de valahol el kell kezdeni. Mondjuk azt sem értettem soha, hogy Petya miért nem írt egy szakmai könyvet, ami lehet, hogy ma már nem lenne korszerű, de mégiscsak viszonyítási alap, ő minden távon nyert bajnokságot. Gondolom csak vezetett edzésnaplót.:)

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.04.   10:23

  kuttor.csaba

  Afrancba! Te ezek szerint figyeltél! :) Az anatómia, élettan, biokémia, edzéselmélet füzeteim rendben voltak! A piros a szaktárgy volt... abban nincs 20 oldal... Itt ragadnám is meg az alkalmat, hogy egy kis jövedelemre tegyek szert: Eladó tehát egy alig használt, anno brigádnaplónak készült 300lapos füzet! Muzeális érték! Papámé volt! Csak komoly vevők jelentkezzenek! :)

  válasz erre...

 • Vitéz 2008.11.04.   09:37

  Vitéz

  Nono! Emlékeim szerint a 4 évet a TF-en egy piros műbör kötésű füzettel csináltad végig és ha jól emlékszem sikerült vagy 20 oldalt is írni bele tanulmányaink során. Mondjuk az is igaz hogy kb. ennyi volt fontos a 4 évből. :)

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.04.   08:46

  kuttor.csaba

  Hello Ádám! Hát... Aki tud olvasni sorok közt, az az írás végén megkapta a frankót... :) És itt a Bé-Bu, valamint az szakmai irásom szálai összeértek. A múltban is voltak nem kevesen, akik a mai junior eredményeinkhez hasonlót letettek az asztalra, és aztán tokkal-vonóval tüntek el. Ennek fel kellene tárni az okát. Kérdezem: nem kellene a Heráklész programunkat kielemezni, ha az 50fős "inputnak" felnőtt szintre gyakorlatilag zéró az "output"-ja? A TF-et pedig én is elvégeztem, tudom, hogy ott mit lehet elsajátítani... Van nekünk nem egy mesteredzőnk, illetve Phd.-nk! Miért nincs egyetlen egy korszerű, magyar közegben is alkalmazható triatlonos szakkönyvünk?! Komolyan mondom, hogy négy év alatt egyetlen könyvet szorongattam végig a kezemben: Kuno "ezeréves" magyarra lefordított triatlon könyvét. Megjegyzem: abban a képeken még "könyökölnek" a fotókon... :)

  válasz erre...

 • AdamH 2008.11.04.   00:33

  AdamH

  Csabikám ! Jó volt a hangütés valami ilyesmit vártam tőled már rég. Jó dolog a radikalizmus abból is meg lehet élni ideig óráig, de aki messzebb lát az keresi a konstruktív megoldásokat is. Erre alkalmas a programindító, ez is már valami más mint amit eddig megszoktunk. Azt látom, hogy BéBu-n lányokat "futtató" team tevékenysége lényegesen nagyobb indulatokat és érdeklődést váltott ki mint a szakmai program kezdemény, de ezen ne csodálkozz, ez kevésbé bulváros, nehéz is rá egy-két szenvedélyes sorban reagálni. Személyes véleményem az, hogy tovább kell a programon dolgozni, és ha ehhez meg tudsz nyerni számos hozzáértő embert akik nem azért dolgoznak ezen mert pénzt kapnak érte, vagy tisztségre vágynak, akkor talán előbbre lehet lépni, és akkor később az eredményekkel a pénz is megérkezhet. Nem gondolom, hogy az érdemi eredmény eléréséhez vezető út a vezetőség lecserélésvel kezdődik, azt megérleli az idő, és akkor lépni kell, kikényszerítik a körülmények. Mindenki felett olyan vezetőség ül amit megérdemel. A vezetőséget a klubbok választották ugye. Sokszor hallotuk már, hogy minden jó lenne ha a régi vezetőség menne, és új emberek hitelesebben, professzionálisabban képviselnék az adott szervezet érdekeit, de érdekes módon ha dolgozni kell, nem csak üléseken részt venni, akkor már senki sem ér rá. Az atlétáknál mindezt átéltem, hosszú idő után a népszerű, külföldön tanult volt olimpikonok kerültek be a vezetésbe, és látjuk az eredményét, illetve annak hiányát. Nem vagyok a "szakma" része, nem igazán látom milyen szakmai munka folyik a szövetség közreműködésével, de ami ebből megjelenik az nem túl biztató. Az IM-esek körében - akiket jobban ismerek - az önképzés elég általános, számos külhoni portálon találhatók publikációk, és szakmai viták, és némi erőfeszítéssel megismerhetők azok a trendek amik a mai trivilágban uralkodók, és állíthatom, hogy nagyon messze vagyunk edzéselméletben és gyakorlatban a világ élvonalától, nálunk még mindig többnyire az ösztönösség uralkodik az edzéstervezésben, és a gyakorlatban vagy ami még rosszabb a Testnevelési Egyetem muzeális oktatásával próbáljuk felvenni a versenyt Gomez-zel, Ungerrel, Frodenoval, Chrissie-vel, Crowie-val, Potts-sal, hadd ne soroljam. Mindegyik említett (talán Chrissie a kivétel) egy szisztematikus rendszer kiválasztottja, legsikeresebb képviselője aki mellett még számtalan világnagyság előtérbe került. Ezek a rendszerek több mint 10 éve működnek, meghatározott módszerek szerint (Era ennek most az egyik haszonélvezője Sutto mellett) a németeknél talán Kuno kezdte Krolikékkal annak idején, de Emma Carney-ék csapata is a tudatos kiválasztás és menedzsment szerint működött, és mindig volt aki a másik helyébe lépett egy világbajnoki dobogón. Nálunk persze ez sem működik, gondoljatok szegény Mattausra, kis hazánkban legfeljebb futtballbírókkal futtattak Cooper tesztet míg ez is közröhejbe fulladt, de Kuno sem bírta itt sokáig. A rendszerek a boldogabb országokban működnek, persze nagy a veszteség is, de ez már csak ilyen a versenysportban, aki ezt nem akarja az ne menjen oda. Határozottan gondolom, hogy a módszerek készen állnak csak át kellene őket valahogy emelni a magyar rögvalóságba, ez a feladat ami nem tűnik egyszerűnek. Jómagam pedig csak egy rövid névsort említenék sorrend és nemek közti megkülönböztetés és a teljesség igénye nélkül: Gazdag, Völgyi, Maros, Starubinger, 2 Harangi, Polonyi, Peleskei, 2 Kovács, Képes, Bognár, Fábián, Kakukk, MolnárA, Zahorecz, Góg, Koós, Pányó, HorváthI, NagyG, Ijjas, Lenhardt, ړdor, Dusi, stb. Csak akik gyorsan fejből eszembe jutnak, mondjuk ez talán egy generáció, annak kiemelkedő triatlonosai akik nem váltották be a reményeket és persze akik ebből a sorból állva maradtak példáául Walkesz, Zita és te Csabi, de ugyanez részben igaz Lémuszékra (Zsozsi, Fazék, Sumi, Emhő, Kindl, Schlett, Bók is de ez még egy más világ volt. Azóta újra felnőtt egy generáció és nagyjából ugyanaz a tendencia látszik, mint korábban. Egy szövetség az ifjúsági és junior eredménykkel igazolja létét, de sajnos ez a nagyvilágban egészen más polcon van mint nálunk. Spencer Smith-re sem mint ifjusági világbajnokra emlékezünk. A tanúságot mindenki vonja le magának. Üdv Ádám

  válasz erre...

 • Dirty Haree 2008.11.03.   22:18

  Dirty Haree

  A 360 Productionz a maga részéről már korábban elkezdtük a média munkát a sportág "fejlesztése", ismertségének felfuttatásának érdekében (lásd Triatlon Tour közvetítések a Sport1-en). Egyúttal kicsit bele szeretnénk vinni a bulvárt a történetbe, hogy "normál halandók" számára is emészthető és vonzó legyen a figura: a legújabb termést Clearwaterből nézzétek meg a http://tv.trimag.hu címen! Bocsi Csabi hogy reklámfelületnek használom fel a blogodat :) A következő napokban hallhatjuk / láthatjuk a magyarokon kívül a tavalyi győztes Mirinda Carfrae-t, a Noosa-ban ezüstérmes Dave Dellow-t, a 3x világbajnok Peter Robertsont és a 2006-os győztes Sam McGlone-t. Lehet még a Hawaii győztes Crowie-t is...

  válasz erre...

 • Éva 2008.11.03.   17:03

  Éva

  Csaba! Sok olyat írtál, amin el kéne gondolkoznia a triatlonos társadalomnak. Engedd meg, hogy kiegészítsem két, szerintem nagyon fontos dologgal: Egy olyan vezetőség kéne, (elnökség, szakmai vezető,k) akiknek tekintélye van a versenyzők és edzők körében, akik igazán szívügyüknek tartják a triatlont, akiknek az elismerő szava számít mindenkinek. A másik: a pénz! Alkalmaznék a szövetség részéről egy olyan embert, akinek az lenne a munkája, hogy szponzorokat, pénzt hozzon a triatlonba. A bérezése a megszerzett összeg bizonyos százaléka lenne. Az ő feladata lenne a kapcsolattartás a médiával is. Neki ott kéne lennie minden hazai versenyen, és hiteles beszámolót írni a versenyről, majd azt megjelentetni a Nemzeti Sportban, rádióban, tv hírekben.

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.03.   15:37

  kuttor.csaba

  Persze lehetne beszélni még az orvosi dolgokról is. Például, hogy jó lenne olyan orvost kivinni a világversenyekre, aki be is meg adni egy infúziót, ha arra van szükség... És természetesen jó lenne egy pszichológus is, akinél nem kellene a válogatottaknak 5ezer/alkalmat fizetni... De ezek már a finomságok a történetben. Sajnos sokkal nagyobb hiányosságok is vannak...

  válasz erre...

 • Biii 2008.11.03.   13:42

  Biii

  Kiemelném még a sportpszichológiai felkészítés fontosságát is, ami nálunk inkább cikinek minősül még, mint pozitív segítségnek! Egyre kevesebb különbség van a versenyzők fizikai felkészültségében, és sokszor az dönti el a végeredményt, hogy fejben ki van ott jobban egy kétórás verseny utolsó perceiben, ahol létfontosságú a "tiszta fej". Pont a triatlon az, ahol nagy szerepe van a szellemi frissességnek, és ennek megőrzésének, az önbizalomnak, a folytonos motivációnak, pozitív visszajelzéseknek, a stressz kezelésének és még folytathatnám.

  válasz erre...

 • Pányó 2008.11.03.   12:52

  Pányó

  Kiváncsi lennék az MTSZ(Sorry Go Szent Péter) válaszára. Vannak elképzeléseim: - Csaba, ha ennyire tudod, gyere ülj ide közénk (és majd mi szépen elvéreztetünk, azt is elfelejted, hogy tudsz írni). - Csaba, miért lázítasz?Mindenki elégedett az MTSZ munkájával, név szerint: A Én, A Gipsz Jakab és a Tóth Ottó is! - Csaba, vigyázz mert kihúzod a gyufát! Valószinű, hogy meg se hívunk az én (mi) szülinapunkra! - Csaba, ezt mi már rég megmondtuk, hogy így kell csinálni, az hogy elfelejtettük megtenni azért most nem kéne felháborodni! - Csaba, Budapest az hol van? Nem tudod, ha mi nem megyünk Bp-re szponzorokért, infókért, azok jönnek le Szekszárdra. Sorry Go II-es törvénye. - Csaba, nem kell annyi triatlonista, tudod mennyi meló lenne vele?! - Csaba, nem kell annyi felnőtt versenyző mert csak a gond van velük, és mint tudjuk gyerekekből lesznek a felnőttek így velük is csak a gond van. - Csaba, nagyon jók az ötletek,de sajnos már lekötöttünk minden lehetőséget. Ma válaszolt az egyik rokonom Piripócsról, hogy vállalja a válogatott edzőtáborozását. nem kell fizetnetek sem, csak reggelente kiganyézni a rokon disznajait. Na ki a Király?!!! Lehet, hogy komolyabban is foglalkozhatnék a témával, de jelenleg csak ez jut eszembe az MTSZ-ben uralkodó helyzetről: VICC!!!

  válasz erre...

 • Amate úr 2008.11.02.   22:54

  Amate úr

  Jó gondolatok. A tömegbázis és versenyhelyszínek/sorozat témához tudnék hozzászólni. Példaként a hegyikerékpárt említeném, ahol sikerült olyan versenysorozatot létrehozni az utóbbi években (TOP MARATON) ahol futamonként a hazai elit mellett 1200-1500 amatőr is rajthoz áll. Ezeknek a versenyeknek hihetetlen jó hangulata van. A recept pontosan az amit leírtál: érdekes, nívós helyszínek, a csapból is folyó médiamegjelenés, versenyzők - mint példaképek - állandó szerepeltetése (újságok, internetes portálok), főszponzor beállítása.

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.02.   18:52

  kuttor.csaba

  Illuzórikus elképzelés lenne azt gondolni, hogy ezek a dolgok egyik napról a másikra megvalósíthatóak. Sőt, az sem biztos, hogy mindent így kell csinálni... Ez az én véleményem, lehet rajta vitatkozni :) Abban viszont biztos vagyok, hogy az elnökségnek meg kell újulnia, majd ki kell találni, hogy egy kapitányt akarunk vagy egy team-et! Minden más azután következhet...

  válasz erre...

 • Molnár Ádám 2008.11.02.   17:10

  Molnár Ádám

  Jaja, ez igaz. Mint írtam ez csak egy kis semmiség amit hozzátennék a programodhoz.De többek között nemzetközi eredményeink stabilizálása érdekében sem lehet utolsó kérdés. DE amúgy meg biztos, hogy nem úgy megy, hogy "hé lécci mérjetek már többször, mennyibe kerül". Gondolom a WADA ebben a meghatározó. Tehát tekintsünk el ettől a kis szösszenettől... Engem viszont tényleg érdekel amit kérdeztem, hogy hogy lehet ezekben a pontokban -amiket leírtál, változtatni?Vagy csak ötletébresztő?

  válasz erre...

 • kutya 2008.11.02.   13:42

  kutya

  Tippelni sem merek, mennyire lehet elterjedt a dopping a magyar triatlonban. Fertőzöttség szintjén szerintem nem vagyunk egy Olaszország, vagy akár Ausztria szinten. Hál Istennek... Ezt egyrészt csóróságunk is magyarázza, másrészt az eredményeink is bizonyítják... (legalábbis szeretném hinni, hogy ehhez senkinek sincs szüksége kokszra...) Az ellenőrzés fokozása persze jó lenne, de ez nem kevés pénzbe kerül! Ki finanszírozná? Tőlem egyébként vettek többször is vért idén... :)

  válasz erre...

 • Molnár Ádám 2008.11.02.   10:19

  Molnár Ádám

  Nagyon összeszedett és lényegi. Csak azt nem tudom -és ez talán a legfontosabb kérdés, hogy hogy tudod ezt átvinni. ښgy értem, hogy meg is valósuljon az, hogy ezekre a pontokra, területekre hassunk?! Azaz hassanak a szakemberek. Volna még egy kényes pont, ami közvetlenül a hazai triatlon felfuttatásában ugyan nem húsba vágó, viszont lehetne példamutató, és így talán a lényegi kérdésekkel együtt kellene intézni rögtön ezt is. A dopping ellenőrzések kérdése. Hogy miért mondom ezt: - nyugaton (amihez most főleg viszonyítunk) egyre többen sűrgetik az ellenőrzések sűrítését. Csak egy példa Simon Whitfield is.De ott van Crissie Wellington pl, aki maga jelentkezett egy WADA-s programba, így még a versenyeken felül is, a szokásosnál többször tesztelik. Itthon pedig mennyiszer teszteltek bárkit is pl idén? És volt e valaha vérminta vétel? Szóval talán egy ebbe az irányba tett határozott lépés biztos sok pozitivunot jelentene.

  válasz erre...

 • gotmilk 2008.11.02.   08:30

  gotmilk

  ééértem én a társadalmi párbeszéd célját :-) reméljük több sikerrel jár mint gumit fűvel kitömni :-P

  válasz erre...

 • kuttor.csaba 2008.11.01.   21:48

  kuttor.csaba

  Szép volt Gotmilk! Gyors voltál, nem régen raktam fel... :) Ez részemről csak ötlet, lehet rajta csámcsogni. A lényeg, hogy csak "valamiért" lehet kérni "valamit"!

  válasz erre...

 • gotmilk 2008.11.01.   21:39

  gotmilk

  Hello sok ponttal nagyon egyetértek. (sokhoz meg nem értek). de az "elit team-ek" ha nem is pontosan ebben a formában, de a legjobb ötlet. pontosan a számonkérhetőség miatt, a különutak megszüntetése miatt. hajrá! reméljük sokan olvassák!

  válasz erre...