Öngól… Hír

Kuttor Csaba
Kuttor Csaba
2009/06/27
Hirdetés

Amire nem számított a közgyűlésen senki, azt az új elnökség első‘ ülésén meglépte. Történt ugyanis, hogy a közgyűlésen felmerült ötletként, mi lenne, ha konkrét javaslat híján az elnökség jogkörébe sorolnánk a szakmai bizottság összetételének meghatározását. Eddig ugyanis az alapszabály rendelkezett a szakmai bizottságról, amit ugyebár csak a közgyűlés módosíthatott.

Módosította is, de az eredeti szándékkal ellentétben elég rosszul sült el a dolog

Azt látta mindenki, hogy nem működik egy 15tagú szakmai bizottság, legyen hát némileg szűkebb körű! Javaslat erre nem született, így az elnökségre bízta a közgyűlés a reform, a szűkítés feladatát.

A reform a következő‘ képen hangzik elnökségi határozat formájában:

 

ž38/2009. Eln.hat (06.25.)

Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Szakmai Bizottságot a jelenlegi programvezető‘k Kropkó Péter, Verrasztó Gabriella és Révész László alkossa, akik a klubok képviselő‘i közül további két tagra tehetnek javaslatot. Az elnökség egyúttal megköszönte az eddigi szakmai bizottság munkáját. Az elnökség a jövő‘ben a szakmai munkát egy személyi felelő‘sre kívánja bízni. A szakmai vezető‘i posztra az elnökség következő‘ ülésén pályázatot ír ki.ž

 

Nos, ezek szerint kezdenek a körök összezáródni! Drommer Gyula visszavonta az összeférhetetlenségi indítványát, így a programvezető‘k (Kropkó, Révész) elnökségi tagok lehettek. Most pedig szakmai bizottságot is ő‘k alkotják immár! A kakukktojás Verrasztó Gabi, aki tényleg žcsak szakmai ember. Arról nem szól a határozat, hogy megszünik-e az új szakmai bizottság, ha egy személyi felelő‘s lesz, de gondolom, mindenben azért nem egyedül fog dönteni az új žfő‘nök.

A határozat szerint legalább is én így értelmezem “ a háromtagú szakmai bizottság választhat maga mellé még két tagot, de nem kötelező‘en. Amúgy tök mindegy, ha 5tagú lesz a szakmai bizottság, az sem változtat rajta, hogy itt újabb átfedés történt...

Igy aztán rengeteg értelme lesz majd annak, hogy az ígéretek szerint az elnökség nem akar szakmai kérdésekben dönteni és azt akár határozatlan idő‘re a szakmai bizottságra testálhatja.

Hirdetés