Játékszabályzat a Casco 10 év nyereményjátékhoz

Mozgásvilág
Mozgásvilág
2022/03/04

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyek előzetes és önkéntes, teljes körű tájékoztatást követően megadott hozzájárulása alapján átadja a nyereményeket biztosító(k) részére.

A regisztráció során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az általad megadott személyes adataidat, valamint kérdéseinkre adott válaszaidat tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy a Te élethelyzetednek és érdeklődési körödnek leginkább megfelelő információkat (híreket, eseményeket, valamint termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokat) osszunk meg a regisztráció során megadott elérhetőségeiden.

 
Játékszabályzat

1. A játék időtartama
A játék kezdete: 2022. március 10.
A játék vége: 2022. május 18.
Sorsolás: A 4. pont szerint (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 67.)

2. A játék szervezője

A technikai lebonyolítást a Mozgásvilág Kft. (1119 Budapest, Gerezd utca 4.) végzi. A játék megrendelője és nyereményeket biztosítja: SC Casco-Group SCS (Satu Mare, Parc Industrial Sud,nr.8A j30/540/20), a továbbiakban: Fő Támogató.

3. Nyeremények

Fejvédők: Casco Activ 2, Casco Cuda 2, Casco Roadster Plus, Casco Cuda 2 Strada, Casco Mini 2, Casco MTBe 2, Casco E.Motion 2, Casco Speedairo RS 2

Szemüvegek: Casco SX-34, Casco SX-61

A heti nyeremények az aktuális heti játékok posztján kerülnek kihirdetésre. A játék szervezője fenntartja a jogot a pontos modell megváltoztatására, a rendelkezésre álló készletnek megfelelően, mely a választott szín és méret függvényében is változhat, de a nyertes igényeit maximálisan figyelembe veszi.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

Játékba kerülés: A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az 1. pontban meghatározott időtartam alatt, a Mozgásvilág Facebook oldalán megjelenő poszthoz hozzászólásként helyes választ ad a posztban feltett kérdésre. Az egyes heti játékok kezdése és sorsolása:

Első játék kezdés: 2022. március 10., Sorsolás: 2022. március 16.

Második játék kezdés: 2022. március 17., Sorsolás: 2022. március 23.

Harmadik játék kezdés: 2022. március 24., Sorsolás: 2022. március 30.

Negyedik játék kezdés: 2022. március 31., Sorsolás: 2022. április 6.

Ötödik játék kezdés: 2022. április 7., Sorsolás: 2022. április 13.

Hatodik játék kezdés: 2022. április 14., Sorsolás: 2022. április 20.

Hetedik játék kezdés: 2022. április 21., Sorsolás: 2022. április 27.

Nyolcadik játék kezdés: 2022. április 28., Sorsolás: 2022. május 4.

Kilencedik játék kezdés: 2022. május 5., Sorsolás: 2022. május 11.

Tizedik játék kezdés: 2022. május 12., Sorsolás: 2022. május 18.

A nyeremények átadása várhatóan 2022. június hónapban fog megtörténni!

A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A nyereményjátékba (díjanként) egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

5. A nyertesek kiválasztása
A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott Facebook profilhoz intézett messenger üzenetben kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy adatainak változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező 7 napon után sem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész és pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.

A játékban nem vehetnek részt a 2. pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek
A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes Facebook profillal rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.
A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

7. Adatkezelési szabályok
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton lehet leiratkozni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni:
email: info@mozgasvilag.hu címen, vagy a hírlevélben a leiratkozás gombra kattintva.
postai úton: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 67.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az általad megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a személyes hozzájárulásod nélkül nem adjuk ki.

Hirdetés