1100 Év Emlékei Békésben – túramozgalom

www.turabazis.hu
www.turabazis.hu
2007/01/19
A z elmúlt évek során a szakemberek nagyrészt feldolgozták, új adatokkal egészítették ki megyénk történelmét. Ezek eredményei minden bizonnyal fellelhetőek lesznek múzeumaink kiállításain és a helytörténeti, ismeretterjesztő munkákban. Túramozgalmunk kiírásával szeretnénk ráirányítani a figyelmet szűkebb hazánk jelentősebb történelmi eseményeire - legendáira - helyszíneire, megmaradt építészeti emlékeire. A fentiek szellemében az alábbi honfoglalás kori, vagy török hódoltságot megelőző időkből származó történelmi emlékeket, helyszíneket ajánljuk felkeresésre:
Hirdetés

• Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely (a képen) A XI.-XII. században épült monostor maradványa az Alföld délkeleti részének legrangosabb Árpád-kori műemléke.
• Gyulai vár A Tiszántúl egyedüli épen maradt vára.
• Békés Több száz éven keresztül a megye székhelye volt, határában földvár állott.
• Szeghalom Esperességi székhely volt és az avarok által épített földvár helye.
• Szarvas A XIII. században a tiszántúli kun szállások egyike. Határában a török által épített palánkvár állott.
• Sarkad Váráról ismert és hajdúi vitézségéről, akik hősiesen küzdöttek a török ellen.
• Kopáncs-puszta A hajdani Mezőkopáncs XI. században, román stílusban épült templomát a XV. századig használták. Restaurálására 1935-ben került sor.


A teljesítés feltételei:

A felsorolt helyszínek közül legalább ötöt kell tetszőleges sorrendben, időpontban és módon, gyalogos, kerékpáros túra, osztálykirándulás stb. keretében felkeresni, ezt egyénileg a túrafüzetben bélyegzéssel igazolni. A szervezőkhöz beküldött, lebélyegzett füzet ellenőrzése után adjuk ki a túra jelvényét. Teljesítése lehetséges 1996. után is, összeköthető a szintén általunk rendezett "Két keréken Békésben" megyei kerékpáros körtúrával. A füzeteket a szakosztály címén lehet igényelni.

Hirdetés
Hirdetés