Sipiczki Róbert a régi-új elnök, alakulóban az országos szakszövetség Hír

Mozgásvilág
Mozgásvilág
2009/03/31
Közgyűlés a hegyikerekeseknél: Megtartotta rendes közgyűlését a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség (MMTBSZSZ). A 68 tagegyesületből 45-en voltak jelen, a szakmai és pénzügyi beszámoló mellett teljes tisztújításra is sor került.
Hirdetés

Megtartotta rendes közgyűlését a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség (MMTBSZSZ). A 68 tagegyesületből 45-en voltak jelen, a szakmai és pénzügyi beszámoló mellett teljes tisztújításra is sor került. A jelenlévők egyhangúlag újraválasztották a régi elnököt, Sipiczki Róbertet. A közgyűlés napirendi pontjaként – ellenszavazat nélkül! – döntés született a Magyar Mountain Bike Szövetség (MMTBSZ), mint országos sportági szakszövetség megalapításáról, illetve az MMTBSZSZ megszüntetésének kezdeményezéséről, mintegy megindulva az ernyőszervezettől leváló önállósulás útján.


A meghirdetett napirendi pontokra – na és a 16. évében járó honi szövetség sorsára – igen sokan kíváncsiak voltak, a Vasúttörténeti Parkba szervezett Bringaexpo még a médiumok jelenlétét sem vonta el erre az időre. Az eseményen rész vett Dr. Koszorú István ügyvéd, aki az önállósulási folyamatra több példát is felhozott, említve a karatésokat és az úszók kontra műugrók esetét – utóbbit éppen ő vezette sikerre.

 

A tisztújítás során pozíciójában megerősített Sipiczki Róbert mellett Eisenkrammer Károlyt szavazták az alelnöki posztra, a vezető grémiumban bizalmat kapott Nagy Ádám, Bogdán Csaba és Schettrer Zsolt; a Harangvölgyi András és Kádi József alkotta Felügyelő Bizottságot Herczeg Vera vezeti.


A jelenlévők egyhangú szavazása mellett a közgyűlésen három, a sportág jövőjét döntően befolyásoló határozat született. A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség közgyűlése úgy döntött, hogy kezdeményezi és támogatja a mountain bike (hegyikerékpár) sportágban, a szakági versenyrendszerben versenyzővel rendelkező sportszervezetek (SE-k) felé a mountain bike sportágban országos sportági szakszövetség megalakítását. Emellett kéri az ernyőszervezetet, a Magyar Kerékpársportok Szövetségét (MKSZ), hogy a soron következő rendes, vagy rendkívüli közgyűlésén hozzon olyan döntést, melynek alapján az MMTBSZSZ az országos sportági szakszövetség megalakítására tekintettel megszűntetésre kerüljön, illetőleg az MKSZ ennek megfelelően módosítsa alapszabályát. Az előzőekben meghatározott döntésekre figyelemmel, nem a mandátumidő figyelembe vételével kerít sort a tisztújításra, hanem a jelenlegi tisztségviselőket megerősíti arra az időszakra, amíg a Magyar Mountain Bike Szövetség jogerős bírósági nyilvántartásba vételére sor kerül, vagy amíg az MKSZ az MMTBSZSZ megszűntetésére vonatkozó közgyűlési döntését a Fővárosi Bíróság jogerősen nyilvántartásba nem veszi.

 

A közgyűlésen hozott döntés értelmében – még mindig ügyvédi jelenlét mellett, 39 tagegyesületi részvétellel – sor került a jogutódként létrehozott szövetség alakuló közgyűlésére, annak alapszabály-elfogadására, tisztségviselőinek megválasztására. Az immár Magyar Mountain Bike Szövetség (MMTBSZ) vezérkarának összetétele – a tagság döntése értelmében – megegyezik jogelődjének vezető testületével.


Emlékeztetőül, mint Sipiczki elnök a közgyűlést megelőzően elmondta: „minden körülmények között a közös szakmai célok, programok megvalósítására fogunk törekedni a többi szakággal, ilyen például a 2010-es szingapúri I. Ifjúsági Olimpia, mely tekintetében közös munkacsoportot hoztunk létre. Az önállósodást úgy kívánjuk megoldani, hogy versenyzőink jogai ne sérüljenek, az egyesületek működését, a civil programokra való pályázati lehetőségeket, a versenyrendszerünket, a bajnokságainkat, kupánkat ne veszélyeztessük.”


A következő lépés április közepén az ernyőszervezet – Magyar Kerékpársportok Szövetsége – tisztújító közgyűlése lesz, melyen a tagság dönti el, hogy „elengedi-e” szakágát. Tájékoztatásképpen: az MKSZ 104 tagegyesületéből – saját információi alapján – 68-an hegyikerekesek, 4-en bmx-esek, 32-en országútiak – igaz, néhányuk „vegyes” versenyeztetést folytat.

Hirdetés