Felső turistaút, avagy a Magisztrále Podbanszkótól Zárig Túra

A Felső turistaút, avagy a Magisztrále Podbanszkótól Zárig Túra hossza 57 Km. Az útvonal szintemelkedése 3090 m, szintideje 19 Óra 50 Perc, nehézsége Közepes. Az útvonal Szlovákia területén található.
Hirdetés

Indulási hely: Podbanszkó (Podbanské, 940 m, 49.141993°, 19.902274°)

Érkezési hely: Zár, Tatra amh. (Ždiar, 880 m, 49.269541°, 20.266033°)

A túra legmagasabb pontja: Nagy-Morgás-hágó (Veľká Svišťovka, 2038 m, 49.204357°, 20.235813°)

Időkalkulátor a Felső turistaúthoz: Podbanszkó – Három-forrás (Tri studničky, 1180 m, 2 ó) – Csorbató centrum (Štrbské pleso, 1350 m, 2 ó 15 p) – Poprádi-tó (Popradské pleso, 1494 m, 1 ó 5 p) – Osz-terva-nyereg (Sedlo pod Ostrvou, 1959 m, 1 ó 30 p) – Batizfalvi-tó (Batizovské pleso, 1879 m, 1 ó 30 p) – Felkai-tó (Velické pleso, 1663 m, 1 ó) – Tarajka (Hrebienok, 1284 m, 1 ó 45 p) – Zamkovszky-mh. eá. (Zamkovského chata, 1475 m, 1 ó) – Kő-pataki-tó (Skalnaté pleso, 1751 m, 1 ó) – Nagy-Morgás-hágó (Sedlo pod Svišťovkou, 2023 m, 1 ó 15 p) – Zöld-tó (Zelené pleso, 1545 m, 1 ó) – Nagy-Fehér-tó (Veľké Biele plseo, 1612 m, 30 p) – Kopa-hágó (Kopské sedlo, 1749 m, 30 p) – Széles-nyereg (Široké sedlo, 1830 m, 45 p) – Zár (Ždiar, 880 m, 2 ó 45 p).

Összesen: 19 ó 50 p. Vissza: 19 ó 45 p.

A Felső turistaút útvonala

1. A Magas-Tátra nyugati szélén található Podbanszkóról indul, és a Bélai-Tátra keleti oldalán található Zár községben ér véget a Tátra déli lejtőit és fővölgyeit nyugat-keleti irányban keresztező, az ott található települések turistaközpontjait érintő, végig pirossal jelzett, csaknem 58 km hosszú Felső turistaút (Tatranská magistrála).
Podbanszkóról (Podbanské, 940 m) a település központjában található parkolóból a Tátra körút mentén indulunk kelet felé. A Béla-patak hídja után balra elhagyjuk a közutat, majd enyhén emelkedő úton érjük el Nadbanszkó házait.

2. Az épületeket elhagyva a széles erdei útról egy keskenyebb erdei ösvényre térünk. A 2004-es vihar után foltokban megmaradt erdőrészek és nagyobb tisztások váltják egymást, enyhén hullámos terepen eljutunk egy hegyi rétre, majd az ösvény leereszkedik a Három-forrás erdészházhoz (Tri studničky, 1180 m). Innen az egykori Vázseci menedékházig (býv. Vážecká chata, 1180 m) a Tátra körúttal párhuzamos halad, majd élesen balra fordul a turistaút. A nyitott terepen rövid, meredek emelkedő következik egy hegyi rétig, majd erdős terepen enyhén emelkedünk a Gödör-tóig (Rázc. pri Jamskom plese, 1448 m), melyet északnyugatról, a Krivánra vezető kék jelzésű út elágazása mellett kerülünk meg. Később keresztezünk néhány patakot, magunk mögött hagyjuk a Furkota-völgybe vezető sárga jelzés elágazását, majd egykori erdőkön és réteken vezető széles erdei úton érkezünk meg a Csorbai-tó nyugati partjára, a Hotel Solisko melletti útelágazáshoz.

3. Déli oldalán kerüljük meg a Csorbai-tavat (Štrbské pleso, 1350 m), majd a Malompatakot átlépve széles erdei úton folytatjuk utunkat, és az erdőben megkezdőjük a Bástya-hátig (1499 m) vezető emelkedést. Gyér növényzetű erdőben jutunk el a zöld jelzésű „téli út” elágazásáig, ahonnan a piros jelzés egy darabig még erdőben vezet, majd a Pátria lejtői alatt kinyílik a látóhatár. Folyamatosan süllyedve, a Hincó-patak felett átívelő hidat magunk mögött hagyva érjük el a Poprádi-tó partján lévő útkereszteződést, majd egy rövid aszfaltozott úton a Poprádi-tavi hegyi szállóhoz (Popradské pleso, 1494 m) érkezünk. Északi partján kerüljük meg a Poprádi-tavat, az Omladék-völgyből érkező patakot keresztezve érkezünk a tó túlsó oldalára, ahonnan hosszú szerpentineken emelkedünk fel az Oszterva-nyeregbe (Sedlo pod Ostrvou, 1959 m). Innen kevésbé megterhelő, a Tompa-hegy és a Klín lejtői alatt enyhén emelkedő úton megyünk tovább.

4. Keresztezzük a Stólai-völgyet, majd kissé hullámos terepen hagyjuk magunk mögött a Koncsiszta déli lejtőit. Leereszkedünk a Batizfalvi-tó (Batizovské pleso, 1879 m) déli partjára, ahol az út hosszú ívben jobbra kanyarodik. Elhaladunk a Száraz-domb, majd a Gerlachfalvi-katlan déli lejtői alatt, keresztezzük a Virágoskert-torony délkeleti lejtőit, majd egy nagy ívű jobb kanyar után a Felkai-tó (Velické pleso, 1663 m) partjára érkezünk.

Felső turistaút, avagy a Magisztrále Podbanszkótól Zárig ForrĂĄs: Nagy Árpád
Felső turistaút, avagy a Magisztrále Podbanszkótól Zárig
Kép forrása: Nagy Árpád

5. A Sziléziai háztól (Sliezsky dom, 1667 m) a tó lefolyásán át továbbra is kelet felé tartunk. A rövid szakaszon sziklás ösvény lassan emelkedik, miközben keresztezi a Széna-boglya oldalát. Innen a törpefenyők között vezető úton fokozatosan, később meredeken ereszkedünk lefelé, egészen a Nagyszalóki-csúcsra vezető kék jelzés keresztezéséig (1356 m), ahonnan enyhébb ereszkedéssel érkezünk meg a Tarajkára (Hrebienok, 1284 m).
A Tarajkáról széles, hullámzó ösvényen jutunk el a Rainer-rét feletti elágazásig (1304 m). Átmegyünk a Nagy-Tar-patak hídján, majd egy éles jobb kanyar után az Óriás-vízesés (Obrovský vodopád, 1340 m) vashídján. A terep egyre nyitottabb, az út továbbra is éles kanyarokat leírva visz egyre magasabbra, majd a Zamkovszky-menedékház (Zamkovského chata, 1475 m) közelében jobbra kanyarodik. Hamarosan megérkezünk a Lomnici-kilátóhoz (Lomnická vyhliadka, 1525 m), ezután az ösvény balra kanyarodik, és a Lomnici-gerinc déli lejtőjén enyhén emelkedik felfelé. Két meredek vályú keresztezése után, a Kő-pataki menedékház mellett érkezünk meg a Kő-pataki-tóhoz (Skalanté pleso, 1751 m).

6. A tó lefolyása felett átvezető hídon az Obszervatórium irányába indulunk, az épület előtt balra kanyarodva meredeken emelkedünk fel a Hunfalvi-csúcs oldalában, majd keresztezzük a csúcs déli lejtőit. Ezután a Hunfalvi-katlan alsó részét keresztezve enyhén emelkedő szerpentinen emelkedünk fel a Nagy-Morgás-hágóba (Sedlo pod Svišťovkou, 2023 m). A hágóból A Nagy-Morgás csúcsára tett rövid kitérőt követően meredeken szerpentinezünk lefelé az egyre szűkebb, törmelékes ösvényen az ereszkedés végét jelentő vályúig. A vályúban láncok segítségével jutunk le, majd a Késmárki-Fekete-tavat (Čierne pleso, 1579 m) magunk mögött hagyva érkezünk meg a Késmárki-Zöld-tó (Zelené pleso, 1545 m) álló Zöld-tavi menedékházhoz (Chata pri Zelenom plese. 1551 m).

7. A menedékházat hátrahagyva lassú emelkedéssel, a Háromszög-tó (Trojrohé pleso, 1620 m) mellett érkezünk meg a Nagy-Fehér-tó (Veľké Biele pleso, 1612 m) délkeleti partjára, ahonnan a 2010-ben meghosszabbított piros jelzésen nem túl igényes emelkedő következik az Elülső-Kopa-hágóig (Predné Kopské sedlo, 1780 m), majd enyhe ereszkedés a Magas-Tátra geográfiai határát jelentő Kopa-hágóba (Kopské sedlo, 1749 m). Ezután eleinte törmelékes, majd füves szerpentineken emelkedünk fel a Felső-Kopa-hágóba (Vyšné Kopské sedlo, 1933 m), ahonnan a Bolond Gerő déli lejtőjét keresztezve ereszkedünk le a Széles-nyeregbe (Široké sedlo, 1830 m). A nyeregben jobbra fordulunk, és a Monk-völgy zárlatában, majd a Reglő-patak mentén vezető ösvényen meredeken ereszkedünk le a völgy torkolatáig. Tisztásokon és erdős részeken át érkezünk meg a Hotel Magurához, majd kisvártatva a Zár község középső részén található „Tatra” nevű autóbusz megállóhelynél (Ždiar, 880 m) fejeződik be a Tátra leghosszabb, egybefüggő turistaútján véghezvitt hosszú vándorlásunk.

Hirdetés