Budaörsi Kopárok - 20 / 10 / 20+10

2020/04/05

Figyelmeztetés! Ez az esemény már lezajlott!

BUDAÖRSI KOPÁROK TELJESÍTMÉNYTÚRA
2020. április 5.

Budaörs
2020-04-05
Hirdetés
Baudaörsi Kopárok
Budaörsi Kopárok - 20 / 10 / 20+10-1

Budaörsi Kopárok - 20 / 10 / 20+10 - Kiírás

A túra leírása 10K
A városban és a problémásabb helyeken szalagozással könnyítjük a tájékozódást!

A gimnázium kapuján kilépve balra fordulunk és elmegyünk a rendőrség sarkáig. Itt balra befordulunk, majd rögtön jobbra a garázssorig megyünk. Balra befordulunk a zöldkorlátos gyalogúton (Uzsoki köz), amely után már a piros+ jelzésen, Odvashegy utcán haladunk a hegyek felé. Jobbra egy nagyon meredek utcát a Hegyalja utcát találjuk, elhagyjuk a piros+ jelzést és felmegyünk ezen az utcán. Néhány perc gyaloglás után a Hegyalja utca 84. előtt az Odvas-hegy oldalában található sziklaszirten találjuk az 1. ellenőrző pontot.(1,4 km, 65 m szint) Az Odvas-hegy szigorúan védett, nagyon ritka állat-és növényfajok élőhelye, ezért a túra útvonala nem vezethet keresztül rajta.

Elhagyva az 1. ellenőrző pontot teljesen végig megyünk a Hegyalja utcán. Az utca legvégén először balra majd rögtön jobbra és még egyszer jobbra fordulunk. A Gida utcán és egyben a piros sáv jelzésen haladunk a jellegzetes sziklaformákkal rendelkező Kőhegy felé. Átmegyünk egy hídon és elérjük a hegy alját. Balra fordulunk a Máriavölgy utcán, ami Víztorony utcában majd jobbra kanyarodva a Felsősor utcában folytatódik. Elmegyünk egy sorompó mellett és egy percen belül fenn vagyunk kápolna előtti 2. ellenőrző pontnál. (3,5 km, 150 m szint)

A lépcsőkön lefelé haladva elhagyjuk a 2. ellenőrző pontot, majd az alsó végénél jobbra fordulunk és a Kőszikla utcán ereszkedünk lefelé, amely a Kőláb utcában folytatódik. Az utca végén jobbra megyünk a Kisfaludy utcán, ahol rálelünk a piros sáv jelzésre, amelyen továbbfolytatjuk utunkat. Elmegyünk az előbb már megtalált hídig, ezen átkelve újra a Gida utcán találjuk magunkat, amin elindulunk felfelé. Néhány perc múlva végre az Odvas-hegy tövében elhagyjuk az utolsó budaörsi lakóházat. Egy szűk völgyben haladunk felfelé a piros sáv jelzésen, keresztezzük a Puttony utcát, követjük a piros sáv jelzést és egyre keskenyebb ösvényen emelkedünk felfelé. Széles erdei utat keresztezünk, kicsit balra megyünk rajta, aztán egy öreg trafóház mellett jobbra az ösvényen a piros sáv bevezet minket az erdőbe. Néhány perc múlva elérjük a piros-piros+ elágazást. Itt néhány percet még a jobbra vezető piros sávon folytatjuk a túrát és egy négyes elágazásban elérjük a 3. ellenőrző pontot. (6 km, 370 m szint)

A 3. ellenőrző ponttól visszafordulunk a piros sáv jelzésen és visszamegyünk a piros-piros+ elágazásig. Utunkat a piros+ jelzésen folytatjuk szinte a célig. Egy széles köves erdei úton haladunk, elhagyunk egy sorompót és egy ismertető táblát. Továbbfolytatjuk utunkat egy fenyves erdőben, majd kiérünk egy kopár sziklagyepre, ahol jobbra az egyik sziklán egy repülőszárnyat (vitorlázó repülő emlékmű) pillantunk meg. Elhaladunk előtte, majd néhány perc múlva egy széles út keresztezi utunkat. Ezen balra fordulunk, majd kb. tíz perc múlva az utat követve elérjük a 4. ellenőrző pontot. (7,5 km, 380 m)

A 4. ellenőrző pont után a piros+ jelzés nem a széles erdészeti úton, hanem arról balra letérve egy ösvényen kanyarog lefelé a hegyről. Ezen haladva elérjük az első hétvégi telkeket és a Mogyoró utcát. A Meggy utcánál keresztezzük a sárga+ jelzést, mi azonban továbbhaladunk a Mogyoró utcán. Az utca végén jobbra fordulunk, és aszfalt úton ereszkedünk lefelé. Néhány perc múlva a környezet ismerőssé válik, a kör bezárul. A reggeli útvonalunkon haladunk a cél felé. (9,8 km, 385 m szint)

A túra leírása 20K
A városban és a problémásabb helyeken szalagozással könnyítjük a tájékozódást!

A gimnázium kapuján kilépve balra fordulunk és elmegyünk a rendőrség sarkáig. Itt balra befordulunk, majd rögtön jobbra a garázssorig megyünk. Balra befordulunk a zöldkorlátos gyalogúton (Uzsoki köz), amely után már a piros+ jelzésen, Odvashegy utcán haladunk a hegyek felé. Jobbra egy nagyon meredek utcát a Hegyalja utcát találjuk, elhagyjuk a piros+ jelzést és felmegyünk ezen az utcán. Néhány perc gyaloglás után a Hegyalja utca 84. előtt az Odvas-hegy oldalában található sziklaszirten találjuk az 1. ellenőrző pontot.(1,4 km, 65 m szint) Az Odvas-hegy szigorúan védett, nagyon ritka állat-és növényfajok élőhelye, ezért a túra útvonala nem vezethet keresztül rajta.

Elhagyva az 1. ellenőrző pontot teljesen végig megyünk a Hegyalja utcán. Az utca legvégén először balra majd rögtön jobbra és még egyszer jobbra fordulunk. A Gida utcán és egyben a piros sáv jelzésen haladunk a jellegzetes sziklaformákkal rendelkező Kőhegy felé. Átmegyünk egy hídon és elérjük a hegy alját. Balra fordulunk a Máriavölgy utcán, ami Víztorony utcában majd jobbra kanyarodva a Felsősor utcában folytatódik. Elmegyünk egy sorompó mellett és egy percen belül fenn vagyunk kápolna előtti 2. ellenőrző pontnál. (3,5 km, 150 m szint)

A lépcsőkön lefelé haladva elhagyjuk a 2. ellenőrző pontot, majd az alsó végénél jobbra fordulunk és a Kőszikla utcán ereszkedünk lefelé, amely a Kőláb utcában folytatódik. Az utca végén jobbra megyünk a Kisfaludy utcán, ahol rálelünk a piros sáv jelzésre, amelyen továbbfolytatjuk utunkat. Elmegyünk az előbb már megtalált hídig, ezen átkelve újra a Gida utcán találjuk magunkat, amin elindulunk felfelé. Néhány perc múlva végre az Odvas-hegy tövében elhagyjuk az utolsó budaörsi lakóházat. Egy szűk völgyben haladunk felfelé a piros sáv jelzésen, keresztezzük a Puttony utcát, követjük a piros sáv jelzést és egyre keskenyebb ösvényen emelkedünk felfelé. Széles erdei utat keresztezünk, kicsit balra megyünk rajta, aztán egy öreg trafóház mellett jobbra az ösvényen a piros sáv bevezet minket az erdőbe. Néhány perc múlva elérjük a piros-piros+ elágazást. Itt néhány percet még a jobbra vezető piros sávon folytatjuk a túrát és egy négyes elágazásban elérjük a 3. ellenőrző pontot. (6 km, 370 m szint)

A 3. ellenőrző pontot nem a piros sáv, hanem a sárga O jelzésen hagyjuk el. Elmegyünk a piktortégla üregek mellett, majd az erdei út kb. 10 perc múlva elér egy széles erdészeti utat, amelyen balra fordulunk. Nemsokára becsatlakozik a piros négyzet jelzés is, ami a sárga O-rel együtt Csillebércre, a 4. ellenőrző pontunkhoz visz. (7,9 km, 455 m szint)

A 4. ellenőrző ponttól balra a sárga+ jelzésen indulunk tovább. Végig megyünk a KFKI betonkerítése mellett, majd kb. 50m-t megtéve jobbra vezet a sárga+ ösvénye. Néhány perc múlva elérjük a sárga sáv jelzést, amelyen majdnem a célig haladunk. Egyébként a Parkerdő útjelző táblája is mutatja a helyes irányt. Figyelnünk kell, mert sok erdei utat keresztezünk, több kanyart vesz az utunk, de a sárga sáv jelzés jól fel van festve. Az egyik ilyen jobb kanyar után van egy nagy szikla. Ezután a szikla után vigyázni kell, hogy el ne tévedjünk. A szélesebb ösvény és a nagyon keskeny is balra kanyarodik. A keskenyebb a miénk, ami egy hegyoldalban kanyarog. Ezután egy kaptató következik, ami után néhány perc múlva elérjük a Sorrento-sziklákat, 5. ellenőrző pontunkat. (11 km, 510 m szint)

Elhagyjuk az 5. ellenőrző pontot, majd keresztezünk egy murvával borított utat és egyenesen folytatjuk túránkat a sárga sávon. Elérünk egy sorompót, ahol a sárga+ jelzéssel találkozunk, de mi jobbra folytatjuk utunkat a sárga sáv jelzésű ösvényen. Kb. 400m megtétele után egy köves úton jobbra fordulunk, majd néhány perc múlva enyhén jobbra letérünk a köves útról egy keskeny ösvényre. Az ösvény a hegyoldalban kanyarogva eléri a sárga sáv és a sárga háromszög elágazását. A sárga háromszög jobbra felvezet a szintén szigorúan védett Huszonnégyökrös-hegy csúcsára, melyről gyönyörű a kilátás. (Ha van még bennünk szufla, érdemes ezt a kis kitérőt megtennünk!) A mi túránk azonban balra folytatódik a sárga sáv jelzésű úton, melyen kb. 150m-rel lejjebb elérjük a 6. ellenőrző pontot. (14,8 km, 620 m szint)

A hatodik ellenőrző pont után néhány perc múlva újra Budaörs házai között a Tárogató utcán találjuk magunkat. Az utca végén jobbra fordulunk az Orchidea utcára, majd elérjük a Csiki utcát, amelyen balra haladunk tovább, melynek végén találjuk a sárga háromszög jelzést, amely felvisz minket az előttünk magasodó Törökugrató csúcsára. A Törökugratóra stílusosan a Törökugrató utcán jutunk fel, melynek a legmagasabb pontján egy tűzcsap mellett balra kanyarodik a tanösvény, amelyen elérjük a csúcsot és egyben a 7. ellenőrző pontot. (16,7 km, 670 m szint)


A 7. ellenőrző ponttól visszaindulunk a tanösvényen, vissza a Törökugrató utcán egészen az első keresztutcáig (Rezeda u.), melyen jobbra megyünk. Ennek végén, a Kökörcsin utcán balra fordulunk és elérjük a főutat. A Hollósy Cukrászdánál jobbra fordulunk az Ibolya utcán, majd balra a Kővirág utcán, átmegyünk a játszótéren és a Holdfény utcán összesen kb. 20 perc gyaloglással célba érünk. (18,8 km, 680 m szint)

A túra leírása
(A 20 és a 10 km-es túra egymás után.)

A városban és a problémásabb helyeken szalagozással könnyítjük a tájékozódást!

A gimnázium kapuján kilépve balra fordulunk és elmegyünk a rendőrség sarkáig. Itt balra befordulunk, majd rögtön jobbra a garázssorig megyünk. Balra befordulunk a zöldkorlátos gyalogúton (Uzsoki köz), amely után már a piros+ jelzésen, Odvashegy utcán haladunk a hegyek felé. Jobbra egy nagyon meredek utcát a Hegyalja utcát találjuk, elhagyjuk a piros+ jelzést és felmegyünk ezen az utcán. Néhány perc gyaloglás után a Hegyalja utca 84. előtt az Odvas-hegy oldalában található sziklaszirten találjuk az 1. ellenőrző pontot.(1,4 km, 65 m szint) Az Odvas-hegy szigorúan védett, nagyon ritka állat-és növényfajok élőhelye, ezért a túra útvonala nem vezethet keresztül rajta.

Elhagyva az 1. ellenőrző pontot teljesen végig megyünk a Hegyalja utcán. Az utca legvégén először balra majd rögtön jobbra és még egyszer jobbra fordulunk. A Gida utcán és egyben a piros sáv jelzésen haladunk a jellegzetes sziklaformákkal rendelkező Kőhegy felé. Átmegyünk egy hídon és elérjük a hegy alját. Balra fordulunk a Máriavölgy utcán, ami Víztorony utcában majd jobbra kanyarodva a Felsősor utcában folytatódik. Elmegyünk egy sorompó mellett és egy percen belül fenn vagyunk kápolna előtti 2. ellenőrző pontnál. (3,5 km, 150 m szint)

A lépcsőkön lefelé haladva elhagyjuk a 2. ellenőrző pontot, majd az alsó végénél jobbra fordulunk és a Kőszikla utcán ereszkedünk lefelé, amely a Kőláb utcában folytatódik. Az utca végén jobbra megyünk a Kisfaludy utcán, ahol rálelünk a piros sáv jelzésre, amelyen továbbfolytatjuk utunkat. Elmegyünk az előbb már megtalált hídig, ezen átkelve újra a Gida utcán találjuk magunkat, amin elindulunk felfelé. Néhány perc múlva végre az Odvas-hegy tövében elhagyjuk az utolsó budaörsi lakóházat. Egy szűk völgyben haladunk felfelé a piros sáv jelzésen, keresztezzük a Puttony utcát, követjük a piros sáv jelzést és egyre keskenyebb ösvényen emelkedünk felfelé. Széles erdei utat keresztezünk, kicsit balra megyünk rajta, aztán egy öreg trafóház mellett jobbra az ösvényen a piros sáv bevezet minket az erdőbe. Néhány perc múlva elérjük a piros-piros+ elágazást. Itt néhány percet még a jobbra vezető piros sávon folytatjuk a túrát és egy négyes elágazásban elérjük a 3. ellenőrző pontot. (6 km, 370 m szint)

A 3. ellenőrző pontot nem a piros sáv, hanem a sárga O jelzésen hagyjuk el. Elmegyünk a piktortégla üregek mellett, majd az erdei út kb. 10 perc múlva elér egy széles erdészeti utat, amelyen balra fordulunk. Nemsokára becsatlakozik a piros négyzet jelzés is, ami a sárga O-rel együtt Csillebércre, a 4. ellenőrző pontunkhoz visz. (7,9 km, 455 m szint)

A 4. ellenőrző ponttól balra a sárga+ jelzésen indulunk tovább. Végig megyünk a KFKI betonkerítése mellett, majd kb. 50m-t megtéve jobbra vezet a sárga+ ösvénye. Néhány perc múlva elérjük a sárga sáv jelzést, amelyen majdnem a célig haladunk. Egyébként a Parkerdő útjelző táblája is mutatja a helyes irányt. Figyelnünk kell, mert sok erdei utat keresztezünk, több kanyart vesz az utunk, de a sárga sáv jelzés jól fel van festve. Az egyik ilyen jobb kanyar után van egy nagy szikla. Ezután a szikla után vigyázni kell, hogy el ne tévedjünk. A szélesebb ösvény és a nagyon keskeny is balra kanyarodik. A keskenyebb a miénk, ami egy hegyoldalban kanyarog. Ezután egy kaptató következik, ami után néhány perc múlva elérjük a Sorrento-sziklákat, 5. ellenőrző pontunkat. (11 km, 510 m szint)

Elhagyjuk az 5. ellenőrző pontot, majd keresztezünk egy murvával borított utat és egyenesen folytatjuk túránkat a sárga sávon. Elérünk egy sorompót, ahol a sárga+ jelzéssel találkozunk, de mi jobbra folytatjuk utunkat a sárga sáv jelzésű ösvényen. Kb. 400m megtétele után egy köves úton jobbra fordulunk, majd néhány perc múlva enyhén jobbra letérünk a köves útról egy keskeny ösvényre. Az ösvény a hegyoldalban kanyarogva eléri a sárga sáv és a sárga háromszög elágazását. A sárga háromszög jobbra felvezet a szintén szigorúan védett Huszonnégyökrös-hegy csúcsára, melyről gyönyörű a kilátás. (Ha van még bennünk szufla, érdemes ezt a kis kitérőt megtennünk!) A mi túránk azonban balra folytatódik a sárga sáv jelzésű úton, melyen kb. 150m-rel lejjebb elérjük a 6. ellenőrző pontot. (14,8 km, 620 m szint)

A hatodik ellenőrző pont után néhány perc múlva újra Budaörs házai között a Tárogató utcán találjuk magunkat. Az utca végén jobbra fordulunk az Orchidea utcára, majd elérjük a Csiki utcát, amelyen balra haladunk tovább, melynek végén találjuk a sárga háromszög jelzést, amely felvisz minket az előttünk magasodó Törökugrató csúcsára. A Törökugratóra stílusosan a Törökugrató utcán jutunk fel, melynek a legmagasabb pontján egy tűzcsap mellett balra kanyarodik a tanösvény, amelyen elérjük a csúcsot és egyben a 7. ellenőrző pontot. (16,7 km, 670 m szint)

A 7. ellenőrző ponttól visszaindulunk a tanösvényen, vissza a Törökugrató utcán egészen az első keresztutcáig (Rezeda u.), melyen jobbra megyünk. Ennek végén, a Kökörcsin utcán balra fordulunk és elérjük a főutat. A Hollósy Cukrászdánál jobbra fordulunk az Ibolya utcán, majd balra a Kővirág utcán, átmegyünk a játszótéren és a Holdfény utcán összesen kb. 20 perc gyaloglással a gimnáziumba érünk. (18,8 km, 680 m szint)

A gimnázium kapuján ismét kilépve balra fordulunk és elmegyünk a rendőrség sarkáig. Itt balra befordulunk, majd rögtön jobbra a garázssorig megyünk. Balra befordulunk a zöldkorlátos gyalogúton (Uzsoki köz), amely után már a piros+ jelzésen, Odvashegy utcán haladunk a hegyek felé. Jobbra egy nagyon meredek utcát a Hegyalja utcát találjuk, elhagyjuk a piros+ jelzést és felmegyünk ezen az utcán. Néhány perc gyaloglás után a Hegyalja utca 84. előtt az Odvas-hegy oldalában található sziklaszirten találjuk az 1. ellenőrző pontot.(1,4 km, 65 m szint) Az Odvas-hegy szigorúan védett, nagyon ritka állat-és növényfajok élőhelye, ezért a túra útvonala nem vezethet keresztül rajta.

Elhagyva az 1. ellenőrző pontot teljesen végig megyünk a Hegyalja utcán. Az utca legvégén először balra majd rögtön jobbra és még egyszer jobbra fordulunk. A Gida utcán és egyben a piros sáv jelzésen haladunk a jellegzetes sziklaformákkal rendelkező Kőhegy felé. Átmegyünk egy hídon és elérjük a hegy alját. Balra fordulunk a Máriavölgy utcán, ami Víztorony utcában majd jobbra kanyarodva a Felsősor utcában folytatódik. Elmegyünk egy sorompó mellett és egy percen belül fenn vagyunk kápolna előtti 2. ellenőrző pontnál. (3,5 km, 150 m szint)

A lépcsőkön lefelé haladva elhagyjuk a 2. ellenőrző pontot, majd az alsó végénél jobbra fordulunk és a Kőszikla utcán ereszkedünk lefelé, amely a Kőláb utcában folytatódik. Az utca végén jobbra megyünk a Kisfaludy utcán, ahol rálelünk a piros sáv jelzésre, amelyen továbbfolytatjuk utunkat. Elmegyünk az előbb már megtalált hídig, ezen átkelve újra a Gida utcán találjuk magunkat, amin elindulunk felfelé. Néhány perc múlva végre az Odvas-hegy tövében elhagyjuk az utolsó budaörsi lakóházat. Egy szűk völgyben haladunk felfelé a piros sáv jelzésen, keresztezzük a Puttony utcát, követjük a piros sáv jelzést és egyre keskenyebb ösvényen emelkedünk felfelé. Széles erdei utat keresztezünk, kicsit balra megyünk rajta, aztán egy öreg trafóház mellett jobbra az ösvényen a piros sáv bevezet minket az erdőbe. Néhány perc múlva elérjük a piros-piros+ elágazást. Itt néhány percet még a jobbra vezető piros sávon folytatjuk a túrát és egy négyes elágazásban elérjük a 3. ellenőrző pontot. (6 km, 370 m szint)

A 3. ellenőrző ponttól visszafordulunk a piros sáv jelzésen és visszamegyünk a piros-piros+ elágazásig. Utunkat a piros+ jelzésen folytatjuk szinte a célig. Egy széles köves erdei úton haladunk, elhagyunk egy sorompót és egy ismertető táblát. Továbbfolytatjuk utunkat egy fenyves erdőben, majd kiérünk egy kopár sziklagyepre, ahol jobbra az egyik sziklán egy repülőszárnyat (vitorlázó repülő emlékmű) pillantunk meg. Elhaladunk előtte, majd néhány perc múlva egy széles út keresztezi utunkat. Ezen balra fordulunk, majd kb. tíz perc múlva az utat követve elérjük a 4. ellenőrző pontot. (7,5 km, 380 m)

A 4. ellenőrző pont után a piros+ jelzés nem a széles erdészeti úton, hanem arról balra letérve egy ösvényen kanyarog lefelé a hegyről. Ezen haladva elérjük az első hétvégi telkeket és a Mogyoró utcát. A Meggy utcánál keresztezzük a sárga+ jelzést, mi azonban továbbhaladunk a Mogyoró utcán. Az utca végén jobbra fordulunk, és aszfalt úton ereszkedünk lefelé. Néhány perc múlva a környezet ismerőssé válik, a kör bezárul. A reggeli útvonalunkon haladunk a cél felé. (9,8 km, 385 m szint)

kép forrása:https://photos.google.com/share/AF1QipOudrpowj22E12Z6E_pVXqNYc82ZjHIA0RLW76FGOkHE_qyPQwedrXNYpUW9EElKw/photo/AF1QipPW92FsiZ630IIItfl9s1hWh_ZY9fySkI1oZdB-?key=M1RYN2xPdUpubXNGWVpHYml1R0QwMkM3WENhX0tB

Budaörsi Kopárok - 20 / 10 / 20+10 - Nevezés

10 km-es túra
Normál: 700 Ft/fő
Diák: 500 Ft/fő

20 km-es túra
Normál: 900 Ft/fő
Diák: 700 Ft/fő

20+10 km-es túra
Normál: 900 Ft/fő
Diák: 700Ft/fő

Figyelmeztetés! Ez az esemény már lezajlott!

Hirdetés
Hirdetés