Menü

2009.01.02.     Hozzászólás 0

Szuper -G + utasbiztosítás sízőknek és a téli sportok kedvelőinek

Ha síelni, vagy snowboardozni indulsz, ne feledkezz meg a biztosításról. Már sorban sem kell állnod, hiszen az interneten percek alatt megkötheted a szerződést.

Kösd meg síbiztosításod on-line!

Mire jó az utasbiztosítás?

Ha utazás során külföldön felmerült káresemény következik be egészségünkkel, poggyászunkkal, joghelyzetünkkel kapcsolatban, az utasbiztosítás 0-24 órán keresztül védelmet nyújt számunkra. Tanácsot ad, költséget vállal át, szakembert küld segítségünkre, vagy szakemberhez irányít bennünket.

 

Milyen hosszú időre köthető meg a biztosítás?

A biztosítás minimum 3 napra, és legfeljebb 90 napra köthető meg.

 

Hogyan fizethető meg a biztosítási díj?

Amennyiben elektronikus úton www.mozgasvilag.hu (Interneten) kötődik a biztosítás, on-line, fizethető bankkártyával. Ebben az esetben, a fizetés pillanatában már létre is jön a biztosítási szerződés. Ha nincs erre lehetőség, kérhető házhozszállítás - ez esetben a házhoz szállító cég alkalmazottjának kell fizetni készpénzben. Sportboltokban és ügynököknél illetve a márkaképviseleti partnereken keresztül is megvásárolható.

 

Mikor szolgáltat a biztosító?

A szerződésben meghatározott időintervallumban a biztosító segítségnyújtási szolgáltatója a nap 24 órájában fogadja a hívásokat akár sürgősségi, akár egyéb esetről van szó.

 

Mikor esedékes a kárkifizetés?

A biztosító a jogosult részére fizetendő kártérítést a biztosítási szerződésben meghatározott összeghatároknak megfelelően, a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum (az utolsó dokumentum) beérkezését követő 15 napon belül téríti meg.

 

A Biztosító konkrét szolgáltatásai

Mit jelent a "Keresés, mentés, kimentés?"

Ha utazás, síelés során káresemény miatt a biztosítottat keresni vagy menteni kell, akkor a biztosító megszervezi a lehető leghatékonyabb segítséget.
A biztosító a kötvényben meghatározott mértékig átvállalja a költségeket, és fedezi a felkutatás és a legközelebb fekvő kórházig történő elszállítás igazolt költségeit is.

 

Külföldről való hazaszállítás

Ha utazás, síelés során káresemény miatt azonnali betegszállítás szükséges, akkor a biztosító megszervezi a segélynyújtást, és átvállalja a költségeket. A biztosítási fedezet ilyen esetben kiterjed a helikopteres, vagy repülőgépes betegszállításra is.

 

Szállítás áthelyezés céljával

A biztosító megszervezi az utazás, síelés során a biztosított balesetével, vagy súlyos megbetegedésével kapcsolatos, orvosi szempontból szükséges másik kórházba, lakóhelyre, a lakóhelyhez legközelebbi kórházba történő átszállítást, átvállalja a bizonyíthatóan a betegséggel/sérüléssel, illetve a szállítással kapcsolatos egyéb felmerült költségeket.

 

Kiskorú gyermek, család hazaszállítása

Ha az utazás, síelés során a biztosítottal együtt utazó 14 éves kor alatti gyermek(ek)ről a biztosított magatehetetlensége, balesete, vagy súlyos megbetegedése következtében, sem a biztosított, sem a vele együtt utazó, vele közös háztartásban élő családtag nem tud gondoskodni, akkor a biztosító megszervezi, hogy a gyermeket kísérővel az állandó lakóhelyre hazaszállítsák

 

Orvosi kezelés költségei

Ha utazás, síelés tevékenység során a biztosított balesete vagy súlyos megbetegedése következtében kórházi tartózkodás, járóbeteg-kezelés stb. válik szükségessé, akkor a biztosító megszervezi az orvosi kezelést, és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket (orvosi vizsgálat, gyógyszer, ellátás) a kötvényben meghatározott összegig átvállalja.  A biztosító nem köteles szolgáltatást nyújtani, ha a kezelés olyan betegségek illetve baleseti következmények miatt válik szükségessé, amelyek a külföldi tartózkodást közvetlenül megelőző hat hónapon belül orvosi kezelés vagy ellenőrzés alatt álltak. Ugyanez vonatkozik az esetleges terhességi panaszokra és a szülésre. Fogászati panasz esetén csak sürgősségi esetben ad fedezetet a biztosító foganként 150 euróig, maximum 3 fog esetében.

 

Beteglátogatás

Ha utazás, síelés során a biztosított balesete vagy súlyos megbetegedése következtében 10 napnál tovább tartó kórházi tartózkodás válik szükségessé, akkor a biztosító megszervezi egy személy utazását a kórházi tartózkodás helyszínére, és onnan vissza az állandó lakóhelyére.  A biztosító ezen úti-, és szállásköltséget a kötvényben meghatározott összegig átvállalja.

 

Tartózkodás meghosszabbítása

Ha utazás, síelés során a biztosított balesetet vagy súlyos megbetegedése következtében a biztosított állapota nem teszi lehetővé a megfelelő betegszállítást, és az állandó lakóhelyre való hazautazás nem kezdhető meg az eredetileg tervezett időpontban, akkor a biztosító megszervezi a további kinttartózkodást és biztosítja a szállást.

 

Utazás megszakítása/visszautazás
Ha utazást az előre eltervezett időpontnál korábban kell befejezni, mert
a biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja hirtelen, súlyosan megbetegszik, balesetet szenved, vagy elhalálozik,
vagy mert jelentős vagyoni kár fenyeget, akkor a biztosító megszervezi az idő előtti hazautazást. A biztosító a kötvényben meghatározott összegig átvállalja az eredetileg tervezett visszautazás költségein túlmenően felmerülő, a visszautazással kapcsolatos többletköltséget.

 

Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség

Amennyiben célhelyszínen hirtelen háború, belső zavargás tör ki, vagy természeti katasztrófa következik be és ezáltal korábban haza kell térni a tervezettnél, a hazaérkezést követően a biztosító 500.000,-Ft-ig megtéríti hazautazás költségeit. Ebben az esetben a biztosító nem tudja garantálni az utazás megszervezését, e bejelentési kötelezettség ekkor is terheli a biztosítottat.

 

Hivatalos iratok újbóli beszerzése

Az utazás során megsemmisült, ellopott, elveszett hivatalos iratok, amelyek a biztosított utazásának a folytatásához nélkülözhetetlenek. A biztosító segítséget nyújt az iratok újbóli beszerzéséhez. Az újbóli beszerzés költségeit a kötvényben meghatározott összegig a biztosító megtéríti.

 

Jogi tanácsadás

(A 2003. évi LX. tv. A továbbiakban: Bit. A biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről (Bit) 103. § értelmében.)
A biztosító jogi tanácsadást szervez meg a biztosított részére, amennyiben magán jellegű külföldi utazása illetve búvárkodása során a biztosítási szolgáltatással vagy az ellene indított hatósági eljárással kapcsolatban válik szükségessé. A tanácsadó első tanácsadásával kapcsolatban külföldön felmerülő költségeket a kötvényben meghatározott összegig a biztosító megtéríti.

 

Óvadék

Amennyiben külföldi utazás, sízés során szabálysértés vagy gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vádjával eljárás indul a biztosított ellen, a biztosító a kötvényben meghatározott összeg mértékéig vállalja a terhére megállapított óvadék vagy hasonló biztosíték megfizetését. Az óvadékot, a kifizetéstől számított 6 hónapon belül a biztosító részére vissza kell fizetni.

 

Privát felelősségbiztosítás (Személyi felelősségbiztosítás)

Amennyiben biztosított személy külföldi tartózkodása során, gondatlanul más személynek balesetet okoz, mely alapján biztosított ellen kártérítési igényt nyújtanak be, a biztosító átvállalja a számlával igazolt gyógyászati (fogászati, sebészeti, kórházi, röntgen, betegszállítási, ápolási) és temetkezési költségeket, amennyiben a Magyar Köztársaság törvényei szerint is kártérítésre kötelezhető a biztosított.

 

Személyautó hazaszállításában segítség (sofőrküldés)

Amennyiben a biztosított utazása során balesetéből, vagy betegségéből kifolyólag nem képes személyautóját hazavezetni, illetve ez orvosilag nem indokolt, a biztosító megszervezi és 100.000 Ft-ig átvállalja egy általa megjelölt személy / sofőr kiutazását, aki a biztosított személyautóját hazavezeti. Amennyiben nem várt eseményből kifolyólag a biztosított

 

Visszahívás utazásról

Ha a biztosítottal közös háztartásban élő családtag vagy közeli hozzátartozójának a halála, hirtelen súlyos megbetegedése vagy vagyonának jelentős mértékű károsodása miatt szükségessé válik a biztosított személy külföldi utazásáról való visszahívása, a biztosító a közeli hozzátartozó írásbeli kérésére megteszi a szükséges intézkedéseket, a célnak megfelelő eszközt kiválasztja, és 100%-ig átvállalja az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

Tolmácsszolgálat

A biztosító vállalja, hogy külföldi utazás, illetve búvárkodás, során a biztosítottnak a biztosítási szolgáltatással vagy az ellene indított hatósági eljárással kapcsolatban tolmácsot bocsát rendelkezésére. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket a kötvényben meghatározott összegig a biztosító viseli.

 

Poggyászbiztosítás

A biztosító vállalja, hogy a biztosított személy úti poggyászának ellopása, elrablása, balesetből, elemi kárból eredő megsemmisülése esetében a keletkezett kárt a kötvényben meghatározott összeg mértékéig megtéríti. A síeléshez, snow-board-ozáshoz elengedhetetlen kellékek (síléc, snow-board, sí illetve snow-board cipő, sí illetve snow-board ruha, síkesztyü, síbot) esetében a biztosító a poggyászbiztosítási összeg 50%-áig fedezet vállal. Az 50%-os mérték a poggyászbiztosítás térítési összegében benne foglaltatik. Ez alapján, a három módozatnak megfelelően a sportfelszerelés az alábbi mértékig áll védelem alatt:
1.         Szuper-G Standard: 50000 Ft fedezet a sífelszerelésre
2.         Szuper-G Optimum: 130000 Ft fedezet a sífelszerelésre

 

Kösd meg síbiztosításod on-line!

Olvass többet a témáról: síbiztosítás