Ultimate frisbee szabályai

Mozgásvilág.hu;http://www.mozgasvilag.hu/
Mozgásvilág.hu;http://www.mozgasvilag.hu/
2005/05/17
Ezt a csapatjátékot két hétfős csapat játszhatja egy 110mx37m-es pályán. A pálya két végében található a gólterület, zóna (23mx37m). Az ultimate szabályaiban is sok változás volt kialakulása óta. Akkoriban, 1960-70-ben, volt, hogy egyszerre 20-nál is többen játszottak, így nem mindenki vehetett részt egyenlő mértékben a játékban. Az évek során a kézilabda, a kosárlabda, a hoki szabályaiból alakult ki az ultimate frizbi szabályainak mai formája.

[ful A játékszellem]
Az elsődleges és legfontosabb alapelv az ultimate-ben a „Spirit of the game” – „A játék lelke, szellemisége”. Az ulimate is, mint csapatsport, természetesen a küzdelmet támogatja, ám nem minden áron. A játék a sportszerűségen alapszik, az ellenfél tiszteletén. A hivatalos ultimate szabályzat egyenesen tiltja az olyan viselkedést, amely sportemberhez méltatlan, mint a gúnyolódás, a szándékos szabálytalanság, és a sérülések szimulálása. Ezen elv ismeretében az alapfeltételezés, hogy ultimate játékos nem követel el szabálytalanságot szánt szándékkal. A játék során természetesen történnek szabálytalan dolgok, de ezeket nem követi büntetés, kiállítás, szabaddobás… A játék minden szabálytalanság után úgy folytatódik, mintha az meg sem történt volna. Így a szabálytalanságot elkövető nem élvezheti semmi hasznát a szabálytalankodásának, a támadó csapat sem veszti el a támadási jogát. Mivel nincs bíró, a játékosok egymás között döntik el a vitás helyzeteket, de általában a nem szándékos, ám szabálytalankodó rögtön beismeri a hibáját. [ful Felszerelés]
A korong: Bármely, a két csapatkapitány által elfogadott és a WFDF szabályainak megfelelő korongot lehet használni. Abban az esetben, ha nem egyeznek meg a csapatkapitányok a korongot illetően, akkor a versenybizottság által hivatalossá tett korongot, ha nincs ilyen, akkor a WFDF Ultimate Bizottság által elfogadottat kell használni. Akkor, ha a kapitányok, csapatok, még ezek után sem egyeznek meg, az első félidőt az egyik, a második félidőt a másik csapat által javasolt koronggal játszhatják. A javasolt két korong közül pénzfeldobással választhatnak az egész játékidőre vonatkozóan is. A korongok mérete az ultimate frizbiben korosztályoknak megfelelően változó. A felnőtt csapatok 175 grammos koronggal játszanak. A korongok szerkezete a különböző ágazatokban más és más, az adott cél elérése érdekében. Védőruha: Bármilyen védőfelszerelés megengedett a játék során, ami nem veszélyezteti a játékostársak testi épségét. Egységes mez: Minden csapatnak egységes szerelést, vagy egyértelműen megkülönböztethető szerelést kell viselniük. Stoplis cipő: Használata megengedett, de nem fém stoplikkal. [ful Játékszabályok]
Játékidő: A játék addig tart amíg az egyik csapat el nem éri a győzelemhez szükséges 21 pontot két pont különbséggel, vagy el nem éri a 25 pontot. 11 pont után félidő következik, ami 10 perces szünetet jelent. Időkérések: Nem sérülés miatti időkérést bármely csapat kérhet gól után, kezdődobás előtt, vagy az a játékos, akinél a korong van.
Az időkérés hossza nem haladhatja meg a 2 percet. Az időkérés jelzése: aki kikéri - csapatkapitány, játékos – kezével „T” betűt formál, és hangosan azt mondja: „Time out”. A játék folytatása időkérés után: A korongot az a játékos hozza újra játékba, akinél és ahol az időkérés előtt volt, ha az a játékos nincs már a pályán, akkor a helyére érkező kezdi meg a játékot. Minden játékosnak az időkérés előtti pozícióját kell felvennie. Időkérés sérülés miatt: A sérülés miatti időkérés nem számít bele az előbb említett időkérésekbe. Abban az esetben, ha a sérülés miatti időkérés esetén a sérült nem hagyja el a pályát, akkor nem sérülés miatti időkérésnek minősül. Cserélés: Minden gól és kezdődobás között van cserére lehetőség, vagy a félidő előtt, illetve a sérült játékost bármikor le lehet cserélni. Nincs lehetőség cserére egyéb nem sérülés miatti időkérésnél a játék alatt. [ful A játék kezdése, újrakezdése]
Csapatkapitány: A játék megkezdése előtt minden csapat kijelöl egy-egy csapatkapitányt, aki képviseli a saját csapatát vitás helyzetekben és a különböző választásoknál. Az első támadás eldöntése: A csapatkapitányok korong feldobással döntik el, hogy nyitni, vagy fogadni szeretnének, vagy inkább térfelet választanának. A második félidő kezdése: A második félidő kezdésénél a csapatok ellentétes oldalon és szerepben helyezkednek el. Kezdődobás: Minden félidő, hosszabbítás és gól után a játék a kezdődobással kezdődik. A csapatok minden gólt követően térfelet cserélnek. A gólt szerzett csapat dobja a kezdődobást, akiknek a saját gólterületükön belül kell maradniuk. A fogadó csapatnak a saját gólvonalukon kell elhelyezkedniük, és egymáshoz képest a relatív helyzetüket nem változtathatják meg (nincs helycsere). Készenlét jelzése: A kezdődobást csak a készenlét jelzése után végezheti el a dobó. A nyitó játékos és a fogadó csapat egy játékosa kezét felemelve jelzi, hogy csapata készen áll. Elejtett kezdődobás: Amikor a fogadó csapat egyik tagja hozzáér a koronghoz, akár pályán kívül, vagy belül, és utána azt nem kapja el egy csapattársa sem, „Turnover” történik. Érintés nélkül leesett korong: Amikor a fogadó csapat érintés nélkül hagyja leesni a korongot, akkor onnan folytatják, illetve kezdik meg a játékot, ahol a koron megállt, vagy ahol a korong elhagyta a pályát. Gólszerzés és kezdődobás közötti idő: A fogadócsapatnak 60 másodperc áll a rendelkezésére a cserékre és, hogy elfoglalják a helyüket. [ful Az ellenőrzés]
Valahányszor, mikor a játék megáll, kivéve a gólszerzést, a játék úgy indul újra, hogy a dobó odanyújtja a korongot a dobóvédőnek (marker), hogy megérintse. Amennyiben ez a lépés elmarad és dobás történik, akkor érvénytelen a dobás, és a korongnak vissza kell kerülnie a dobóhoz. A dobóvédő (marker) csak azután érinti meg a korongot, miután ellenőrizte, hogy csapattársai a helyükön vannak. A korong megérintésekor egyik kezét a magasba emelve hangosan vissza számol 3-tól, és azt mondja: „Disk in play”. [ful Pályán kívül]
A korong: A korong pályán kívül van, ha az a pályán kívüli területtel vagy bármely pályán kívüli tárggyal érintkezik először. Tehát a korong passzolható pályán kívüli terület felett, ha az visszaér a pályára, anélkül, hogy pályán kívül hozzáért volna. A védekező játékos: A védekező játékos pályán kívüli területre is mehet, hogy elüsse, vagy elkapja a korongot. A támadó játékos: A támadó játékos nem mehet pályán kívüli területre a korongért. Ahhoz, hogy a támadó pályán belülinek minősüljön, az elkapás pillanatában, az első földet érési pontjának tisztán pályán belülinek kell lennie, ellenkező esetben pályán kívülinek minősül. Lendületben levő játékos: A lendülettől kifut a játékos a pályáról úgy, hogy az elkapáskor még a pályán belül volt, akkor pályán belüli elkapásnak minősül. A korongot arról a helyről kell újra játékba hoznia, ahol elhagyta a pályát. Dobó a pályán kívül: A dobó játékos sarkazás közben kiléphet a pályáról a sarkazó lábával úgy, hogy a támaszlába végig a pályán belül marad. [ful Gólszerzés]
A játékban úgy lehet gólt elérni, hogy a támadó csapat egyik játékosa a saját csapattársától kapott korongot az általuk támadott gólterületen belül kapja el. A fogadó játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a korong elkapásakor a gólterületen belül álljon, vagy érkezzen, mert ha a gólvonalon áll az elkapáskor, az még nem pont (lásd 2. pont pálya vonalai: gólvonal). [ful A dobó]
A támadás jogának elvesztése bekövetkezik, ha
• a passzt a védekező csapat egyik tagja kapja el, vagy leüti a földre,
• a korong bármely okból a földhöz ér,
• a korong pályán kívüli tárggyal érintkezett repülés során,
• a dobó, vagy fogadó játékos, a védekező szabálytalankodása nélkül, elejti a korongot,
• a dobó védő számolása elérte a maximum értéket,
• a korongot az egyik játékos a másiknak átadta, nem pörgött a levegőben a korong,
• a dobó szándékosan elüti a korongot egy játékostól saját magának,
• a dobó elkapja a saját dobását (ha repülés közben valaki hozzáér a koronghoz, akkor nincs turnover),
• egy játékos akkor kér időt, amikor már nincs lehetőség a csapat időkérésre.
[ful A védekezés] Egy játékos akkor lesz dobó, ha
• megfogja a kezdődobást,
• passzt kap egy csapattársától,
• az ellenfél passzát elkapja,
• felveszi a korongot egy elrontott passz (turnover) után.
[ful Szabálysértések]
Egy időben a dobó játékoson csak egy dobóvédő (marker) védekezhet. A játékost dobóvédőnek tekintjük, ha a dobójátékos sarkazó lábától számított 3 méteren belül van és nincs fogadó játékos a dobótól számított 3 méteren belül. • Védekezés közben a dobóvédőnek nem szabad a dobó sarkazó lábát terpeszbe fognia, tehát nem lehet a dobó sarkazó lába a dobóvédő két lába közt.
• Védekezéskor a dobó és dobóvédő között egy korongátmérőnyi távolságot kell tartani.
• A dobóvédő védekezés közben a kezével sem akadályozhatja a dobót a sarkazásban.
[ful Szabálysértések]
Szabálysértés történik, ha a játékos megszegi a szabálykönyvben leírt szabályokat. A szabálysértést jelezheti bármely játékos, aki felismeri, hogy szabálysértés történt. A játékosnak rögtön és hangosan „Violatin” szóval, vagy a szabályszegés speciális nevének kiáltásával kell jelezni.
Lépéshiba – Traveling
A koronggal történő haladás nem megengedett, lépéshibát (trevel) jelent.
• A dobónak minden esetben a sarkazó lábának egy pontját a talajon kell tartania.
• A dobó lépéshibát követ el, amikor a passz elkapása után több lépést tesz, mint amennyire szüksége van a megálláshoz.
• Amikor a dobó a passz elkapása után nem áll meg és tovább passzol, miközben három lépésnél többet lépett, lépéshibát követ el.
• A számolás közbeni lépéshiba esetén a számolást folytatni kell.
• Lépéshiba jelzése után eldobott passz érvénytelen, turnover következik.
A korong kézből történő kiütése – Strip
A védekező játékos nem érintheti meg a korongot, amely a dobó vagy a fogadó birtokában van. Ha a védekező játékos hozzáér az ellenfele által birtokolt koronghoz és ez azt eredményezi, hogy a támadó játékos elejti a korongot, akkor a játékos birtokolta a korongot, „Strip” kiáltással jelezve azt. • Ha a játékos birtokában volt a korong és visszaszerzi a korongbirtoklást azon a helyen, ahol elkövették ellene a strip-et, akkor a játék ellenőrzés (chek) után folytatódik.
• Ha a számolás folyamatban volt, amikor strip történt, akkor a számolást 0-ról kell újrakezdeni.
• Elkapás közben történt strip-et úgy kell tekinteni, mint egy vitatott, elkapás közben történt szabálytalanságot (foul), azaz a korongbirtoklás joga visszaszáll a dobó játékosra. [ful Feltartás]
Feltartásnak minősül a játékos minden olyan mozdulata, amellyel gátolja az ellenfél játékosát a mozgásban