Játékszabályzat a Magas-Tátra.infó nyereményjátékhoz

Mozgásvilág
Mozgásvilág - Támogatott tartalom

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyek előzetes és önkéntes, teljes körű tájékoztatást követően megadott hozzájárulása alapján átadja a nyereményeket biztosító(k) részére.

A regisztráció során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az általad megadott személyes adataidat, valamint kérdéseinkre adott válaszaidat tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy a Te élethelyzetednek és érdeklődési körödnek leginkább megfelelő információkat (híreket, eseményeket, valamint termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokat) osszunk meg a regisztráció során megadott elérhetőségeiden.

Játékszabályzat

1. A játék időtartama
A játék kezdete: 2022. november 22.
A játék vége: 2022. december 11. 11:59:59
Sorsolás: 2022. december 12. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 67.)

2. A játék szervezője

A technikai lebonyolítást a Mozgásvilág Kft. (1119 Budapest, Gerezd utca 4.) végzi. A nyereményeket biztosítja: Feinx Outdoor Emerging Markets GMBH (DE268288-6-79, 85256 Vierkirchen, Wiesenfeldstr 7.), a továbbiakban: Fő Támogató.

3. Nyeremény

1 pár Hanwag Banks túrabakancs (amennyiben a nyertes által választott méretű lábbeli nincs magyarországi készleten, a nyeremény átvétele a beszerzési idő függvényében kitolódhat.)

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

Játékba kerülés: A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az 1. pontban meghatározott időtartam alatt, feliratkozik a Magas-Tátra.infó hírlevelére.

A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A nyereményjátékba (díjanként) egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

5. A nyertesek kiválasztása
A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott email címen kísérli meg, egymást követő két alkalommal, 48 óra eltéréssel. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy adatainak változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező 7 napon után sem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész és pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.

A játékban nem vehetnek részt a 2. pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek
A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes Facebook profillal rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.
A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

7. Adatkezelési szabályok
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton lehet leiratkozni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni:
email: info@mozgasvilag.hu címen, vagy a hírlevélben a leiratkozás gombra kattintva.
postai úton: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 67.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az általad megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a személyes hozzájárulásod nélkül nem adjuk ki.

Hirdetés