Menü

2006.01.16.     Hozzászólás 0

A futások oktatása - A technikai ismeretek bővítésének szempontjai

A futások technikájának egyszerű formáit, részeit ne gyakoroltassuk sokáig, mert ezek csak átmeneti fokozatok. A tanítványok gyakorlatvégrehajtása és a megkövetelt modellszerű kivitelezés között különbségek mutatkoznak.
Nem léphetünk fel tökéletes végrehajtás igényével, mert fölöslegesen sok időt fordítanánk rá. Ha a tanítványok mozgása tartalmazza a lényeget, áttérhetünk az ismeretek bővítésére.A futásoknál elsősorban a végtagok mozgásának összhangjára kell törekedniük a tanítványoknak. A kar és a láb mozgásának koordinációja alapvetően fontos a futásnál. A leggyakrabban azt tapasztaljuk, hogy futás közben a kar előre-hátra lendítése nem elégséges. Sokszor elegendő egy-egy figyelmeztető, utasító megjegyzés a helyes végrehajtásra. A többszöri bemutatás és indokló magyarázat ténylegesen segíti a végtagok mozgásának összehangoltabb, koordináltabb kivitelezését.

 


Az ismeretek további bővítését a lendítés és elrugaszkodás összhangjának kialakítása, finomítása képezheti. A futások előkészítő és rávezető gyakorlatainak gazdagsága bőséges lehetőséget ad olyan gyakorlatok kiválasztására, amelyek alkalmasak a lendítés és az elrugaszkodás összhangjának iskolázására. Ilyenek például: a szkippelés, a futó-, az ugrógyakorlatok és a magas térdemeléssel végrehajtott futások lassú és közepes iramban stb. A lendítés és elrugaszkodás összhangjának megérzését segítő gyakorlatok sajátos ritmust követelnek meg. Ettől a sajátos ritmustól nem szabad eltérni. A túlzott lelassítás nem adja a gyakorlat lényegét, a túlzott felgyorsítás pedig meghaladja a tanítványok képességeit. Minden tanítvány a saját egyéni ritmusában végezze a gyakorlatokat. A foglalkoztatási formát is aszerint válasszuk meg, hogy a tanulók a gyakorlatokat egyéni ritmusban tudják végrehajtani.


Az eddig elmondottakból következik, hogy a futómozgás további iskolázásának gyakorlatait - nevezetesen a végtagok mozgásának összhangját, valamint a lendítés és elrugaszkodás koordinációját javító gyakorlatokat - tanítványaink nagyobb futósebességgel végezzék. Fokozzák a sebességet, miközben figyelmüket teljesen a mozgásvégrehajtásra irányítsák. A begyakorlásig a futófeladatok végrehajtásának sebességvariációin keresztül juthatnak el a tanítványok. Ez azt jelenti, hogy sosem szabad ezeket a gyakorlatokat maximális sebességgel kezdeni, hanem fokozatosan kell eljutni az egyénileg elérhető legnagyobb sebességig. Ha a futómozgás koordinációja megbomlik, azonnal csökkenteni kell a sebességet. Újabb sebességnövelésről csak akkor lehet szó, ha a tanítványok teljes mértékben uralkodni tudnak a futómozgásuk fölött. A futómozgás koordinációját iskolázó sebességvariációs gyakorlatok elengedhetetlenül szükségesek a viszonylag nagy sebességet igénylő rajtgyakorlatok előtt.


Kapcsolódó írások:


A futások I.
A futások oktatása
A futások sajátos előkészítő gyakorlatai
A futások rávezető gyakorlatai
A futások oktatásának sajátosságai, az ismeretközlés szempontjai


Forrás: powerhiker.fw.hu
Eredeti forrás: Az atlétika oktatása (szerk.: Koltai Jenő, Sport, Budapest 1975, Molnár Ferenc: A futások)

Ajánló