Menü

2006.01.23.     Hozzászólás 0

A futások oktatása - A mozgáshibák kijavításának szempontjai

Már korábban említettük, hogy a modellszerű bemutatás és a tanítványok gyakorlatvégrehajtása között különbség van. Ezt természetesnek tekinthetjük, hiszen ahány tanítvány van, annyi végrehajtási sajátosság jelentkezik. A futómozgás végrehajtásának egyéni sajátosságait - ha azok nem térnek el a biomechanikai törvényszerűségektől - nem tekinthetjük mozgáshibának. Természetesen minden olyan hibát, amely a futás célszerűségét, a helyes technika elsajátítását gátolja, ki kell javítani.A futómozgás gyakorlása közben tanítványaink az esetek többségében kisebb-nagyobb hibákat követnek el.
A hibák okai:
Helytelen mozgáselképzelés. A mozgáskép téves kialakulása a félreérthető magyarázatból és a rossz bemutatásból adódhat. Többségét világos, egyértelmű magyarázattal és mintaszerű bemutatással megelőzhetjük. Kezdeti nehézségek. Jellemzője a tanítvány bátortalansága, félénksége, képességeit meghaladó feladatnak fogja fel a gyakorlatot. Ezekben az esetekben a segítő, biztató bátorítások többet érnek, mint a mindenáron való hibajavítás. Hiányos előkészítés. A gyakorlat igazolja, hogy a hiányos előkészítés melegágya a hibának. Ezekben az esetekben a hiba kijavítására irányuló törekvésünk eredménytelen lesz. Tanítványainkat hiába biztatjuk, utasítjuk ismételten bemutatva a gyakorlatot, ha egyszerűen nem tudja azt végrehajtani. Például: a gátfutásnál hiába követeljük meg az ellépő láb kiemelését a gát fölött, ha csípőízülete merev, vagy hiába követeljük meg síkfutásnál a combemelést, ha a combemelőizmok gyengék. E két példa világosan utal az előkészítés hiányosságaira. A mozgáskoordináció szintjének elégtelensége, az egyes mozgásrészek helytelen végrehajtása. Az esetek többségében egy mozgásrész hibás végrehajtása láncszerűen kiterjedhet az azt követő mozgásrészekre. A hibajavítás szempontjából az ilyen hibák felismerése a legnehezebb. Például ha a tanítvány futómozgás közben nem lendíti a kívánt magasságig a combját, ez adódhat abból a hibából, hogy az elrugaszkodás után korán előrelendíti a lábszárát. Ebben az esetben a comb nem emelkedhet fel kellő mértékig. Ha arra hívjuk fel a tanítvány figyelmét, hogy lábszárát - sarkát - hátul lendítse közel a nagyfarizomhoz, sikeres végrehajtás esetén a comb előrelendítése is eléri a kívánt magasságot. A futás közben elkövetett koordinációs hiba felismerését elősegítheti az egész mozgás alapos megfigyelése. Ez azt jelenti, hogy a többszöri megfigyelés alapján eljutunk a hiba felismeréséig és sikeresebben választhatjuk meg a kijavítás módját. A futásoknál lépéshosszbeli hibák is előfordulhatnak. Ilyen hibával legtöbbször a rajtolásnál és a gátfutásnál találkozunk. Az elkövetett hibáról a talajon hagyott lábnyomok árulkodnak. Az ilyen típusú hibák kijavítására használatos az ún. jelzéses módszer. A talajon megjelöljük a kívánt lépéshosszakat és a tanítványoknak futás közben ezeket a jelzéseket kell elérni.
A futások I.
A futások oktatása
A futások sajátos előkészítő gyakorlatai
A futások rávezető gyakorlatai
A futások oktatásának sajátosságai, az ismeretközlés szempontjai
A futások oktatása - A technikai ismeretek bővítésének szempontjai
Forrás: powerhiker.fw.hu