A szabályrendszerekről

Mozgásvilág.hu;http://www.mozgasvilag.hu/
Mozgásvilág.hu;http://www.mozgasvilag.hu/
2005/01/15
Gyakori kérdés a tanfolyam előtt álló búvárjelöltek részéről, hogy milyen rendszerben érdemes tanulniuk. Most arra vállalkozunk, hogy a legismertebbekről ejtsünk néhány szót, de igazságot sajnos mi sem fogunk tenni. Legalábbis ami azt illeti, hogy melyik rendszerben tanulva válhat belőlünk a legjobb, legfelkészültebb vagy legszebb búvár. Bár a sokak véleményét tükröző alapszabályt már most az elején megosztom: a búvártanfolyam esetében a rendszer semmilyen jelentőséggel nem bír, sokkal inkább oktatót kell választani.
Hirdetés

A tanfolyam színvonalát elsősorban ugyanis ő határozza meg, nem pedig valami sok ezer kilométerre levő megfoghatatlan, nemzetközi szervezet. Fontos tudni azt is, hogy az alapfokú búvártanfolyamok között rendszertől függetlenül kevés a különbség, másrészt pedig a rendszerek között teljes az átjárhatóság, tehát az egyik rendszerben szerzett alapminősítés után a továbbképzés lehetséges más rendszerben. A tanfolyam hozzávetőleges árai meglehetősen rendszerfüggetlenek, legyen bár szó amerikai vagy európai, nonprofit vagy az üzleti sikert hajszoló szervezetről. Tehát ez alapján sem lehet egy bizonyos rendszert javasolni. A tanfolyamok hosszát is az iskola határozza meg, de alapvetően néhány nap elmélet, egy vagy több uszodai gyakorlás és 4-5 nyílt vízi vizsgamerülés után lehet kártyához jutni.

A Magyarországon ismert szervezetek közül a többség amerikai rendszerben egymásra épülő tanfolyamokat kínál a kezdőtől a hivatásos búvároktatóig. Ezeknél a kedvtelési búvárképzésben az első lépcsőfok a nyílt vízi búvárminősítést adó tanfolyam, amit a legtöbb rendszer Open Water Divernek nevez. Ez a végzettség lehetővé teszi, hogy két ugyanilyen minősítésű búvár együtt önállóan merülhessen, már ahol a helyi előírások ezt lehetővé teszik. (Többek között Magyarország az egyik ilyen hely.) A kezdő tanfolyamot végzett búvároknak az amerikai típusú rendszerek általában 18 méteres maximális mélységet javasolnak. Ezek után haladó-, mentő- majd mesterbúvári kurzusokon lehet egyre magasabb fokú képzettséget szerezni. A szervezetek többsége különféle specialitás tanfolyamokat is szervez, amelyek egy-egy területen való továbbképzésre nyújtanak lehetőséget. Ezekről azonban jó tudni, bár feljogosítanak arra, hogy 41 méteren lebegve pislogjunk, mi van még lejjebb, vagy körbeússzunk egy roncsot, esetleg bevilágítsunk egy üregbe, de valódi technikai búvárképzettséget igénylő tevékenységek (például kevertgázos mélymerülések, behatolásos roncsmerülések, barlangi merülések) végzésére semmiképpen nem képesítenek. Aki a hivatásos búvárrá válás útját választja, annak a megfelelő búvártapasztalat és kedvtelési búvár képzettség (ez jellemzően a mentőbúvári tanfolyamot jelenti) birtokában lehet résztvenni ilyen tanfolyamon. Az első lépcsőfok a merülésvezetői (Divemaster) tanfolyam, ami feljogosít a munkavállalásra. Az oktatóvá (Instructor) váláshoz újabb tanfolyamot kell végezni, de ez nagyon messze van azok számára, akik még csak az alapfokú tanfolyamot hirdető iskolák között böngésznek. Mindenesetre szeretném megjegyezni, hogy az írás a 2004 őszi állapotokat rögzíti, és semmilyen téren sem kizárt a változás a közeljövőben, hiszen a rohamosan bővülő piachoz alkalmazkodni kell.

A NAUI (National Association of Underwater Instructors) 1960-ban alakult az USA-ban, az egyik legnagyobb múltú, legelismertebb szervezet. Mindenesetre azok a gyakran hangoztatott érvek, amik a több évtizedes fennállásra vagy arra a tényre hivatkoznak, hogy az amerikai hadsereg búvárait is NAUI rendszerben képzik, a kezdő búvár számára nem sokat jelentenek. Az előbbi azért, mert most nem 1960-ban vagyunk, és az eltelt idő alatt sok más szervezet is komoly oktatási szisztémát dolgozott ki. Az utóbbi érv pedig elég komikusnak tűnhet, amikor a teljesen kezdő búvárjelölt mondjuk a dorogi tóban ejti meg éppen első merüléseit. Ráadásul általában az oktatók sem a US Navy obsitos katonái... A lényeg az, hogy ebben a rendszerben sincs semmi akadálya annak, hogy jól képzett búvárrá váljon valaki, ha az oktatója felkészült és lelkiismeretes. Amit érdemes tudni az az, hogy a többi amerikai típusú rendszerrel szemben az alapfokú búvárvégzettség elnevezése itt nem Open Water Diver, hanem Scuba Diver. A tanfolyamot 15 éves kortól lehet elkezdeni, a 12-14 éves korosztály ún. Junior Scuba Diver minősítést szerezhet. A PADI (Professional Association of Diving Instructors) azzal büszkélkedhet, hogy messze a legtöbb búvárt képezte ki a világon. Ez azonban sem azt nem jelenti, hogy az ilyen kártyával rendelkező búvárok színvonalasabb képzést kapnak, sem pedig az ellenkezője nem igaz, miszerint a PADI-búvárok a tömeges képzés miatt mind kamikaze módjára merülnek. Ennek oka a bevezetőben hangoztatott nézet, miszerint az oktató személye a döntő, így hát nyilván akadnak nagyon és kevésbé jó PADI-oktatók is. A pár ember által híresztelt pletyka, ami a PADI-búvárok sok balesetére vonatkozik, valóban csak híresztelés, mert ezt semmiféle komoly statisztika nem támasztja alá. (Ne feledjük, az USA-ban igen komoly és drága perek elé nézne a PADI, ha sorozatosan citálnák bíróság elé a bizonyíthatóan gyenge oktatási színvonal miatt.) Gyakran szokták a PADI pénzéhségét is emlegetni ellenérvként, de aki valamelyest tisztában van a tanfolyamok árával, aligha tapasztalhatta, hogy a PADI-tanfolyamok nagyságrenddel drágábbak lennének a többinél. Az viszont kétségtelen, hogy számtalan kiegészítő és bevezető tanfolyamot ajánl a PADI, de ezeket elvégezni senki számára nem kötelező. Búvárként tehát nem jár rosszabbul anyagilag egy búvár sem, aki a PADI-t választja. A tanfolyamokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a Discover Scuba Diving és a Scuba Diver kurzusok tipikus nyaralási programok, ahol igen rövid fejtágítás után a víz alatti világból kaphatnak egy kis ízelítőt a turisták, de ezek nem adnak valódi búvárvégzettséget. Az Open Water Diver tanfolyam 14 éves kortól kezdhető, 10-14 éves korban pedig Junior Open Water Diver tanfolyamot végezhetnek a fiatalabbak. De a PADI már az ennél kisebbeket - pontosabban fogalmazva a szüleiket - is megcélozza, a 8 éves kortól kezdhető Seal Team és Bubblemaker programokkal. Nem nehéz megfejteni a PADI üzleti sikerének a titkát: minden réteg számára kínál programokat. Viszont egy ekkora és ilyen felfogású szervezetnél bizony előfordulhat, hogy a Magyarországhoz hasonlóan kis piacnak számító országokra kevés gondot fordít, annak idején sajnos elég sok időbe telt, amíg megérkezett a kártya, és az ügyek intézése sem ment túl gördülékenyen. Fontos megemlíteni, hogy a PADI a Project Aware program keretén belül sokat tesz a környezetvédelmi felvilágosító munkáért. Az SSI (Scuba Schools International) a PADI-hoz hasonlóan kereskedelmi céllal létrejött szervezet, szintén amerikai központtal. Követve a trendet, képzési rendszerében nemrég megjelent a 8-12 évesek számára meghirdetett Scuba Rangers program, Junior Open Water Diver kártyát pedig már 10 éves kortól lehet szerezni. A tanfolyamok egyéb tekintetben is hasonlóak a PADI-rendszerűekhez. A magyar búvárok számára előnyt jelent, hogy immáron nálunk is működik képviselet, ami nagyban meggyorsítja az ügymenetet és megkönnyíti az adminisztrációt, a sikeres vizsga után a kártya 1-2 nap alatt elkészül. Az utóbbi időben meg is szaporodott az SSI tanfolyamokat hirdető iskolák száma. Igyekeznek lépést tartani a fejlődéssel, ezért nem annyira a dicső múltat hangsúlyozzák, hanem azt, hogy a korszerű technikát is felhasználó, naprakész oktatási segédanyagokat használnak. Ezeken biztos nem múlhat a tanfolyam sikere, persze kérdés, hogy ezekből mennyi és hogy jut el a tanfolyamon résztvevőkhöz. Az UEF (Underwater Explorers' Federation) szervezetet angol hangzású neve ellenére Magyarországon alapították. Nevéhez méltóan ez a szervezet is az amerikaiakhoz hasonlóan egymásra épülő tanfolyami rendszert vezetett be, az alapfokú minősítés neve az Open Water Diver, ami 14 éves kortól szerezhető, 12-14 éves kor között pedig Junior Open Water Diver tanfolyamot végezhetnek a gyermekek. A további fokozatok pedig a többi rendszerhez hasonlóan épülnek egymásra. Mivel a cég központja Magyarországon van, értelemszerűen az UEF-nél minden gyorsan elintézhető, a kártyára nem kell várni, és nem meglepő módon a tanfolyami anyagok a magyar viszonyokat figyelembe véve, magyarul íródtak. Az UEF alapításának évében felröppentek hírek arról, hogy külföldön csodálkozva néztek az általuk kiállított kártyát felmutató búvárokra, de mivel a búvárkodás a búvárközpontok számára is üzlet, nem valószínű, hogy bárkit visszautasítanának. Az első ellenőrző merülésen úgyis be lehet bizonyítani, hogy az UEF-es semmivel sem kapott rosszabb képzést, mint akármelyik másik búvár. Könyveik a más rendszerben tanult búvárok között is népszerűek. A cikk végére hagytam a CMAS (Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques) rendszerű képzést, elsősorban azért, mert valamelyest eltér az amerikai típusú rendszerektől. A búvárképzettség fokozatait a CMAS a csillagok számával jelzi, tehát az alapfokú végzettség az *, a haladó a **, a vezetői a ***, illetve léteznek különböző szakbúvár tanfolyamok is. Az oktatóknál ehhez hasonlóan van egy, két és három csillagos minősítés, de ez utóbbit nem tanfolyamon lehet megszerezni, hanem kiemelkedő teljesítmény elismeréseként ítélhetik oda. A CMAS az alapfokú tanfolyamot végzetteknél nem szab meg 18 méteres határt, azt viszont előírja, hogy a merülést végrehajtó búvároknak együttesen legalább négy csillagos minősítéssel kell rendelkezniük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két alapszintű CMAS végzettségű búvár nem merülhet önállóan az előírások szerint. Egyébként a CMAS tanfolyamot ajánló iskolák sem fukarkodnak a sajátos érvekkel, ha tanulókat akarnak toborozni. Kétségtelen, hogy a CMAS nonprofit szervezet, a Magyar Búvár Szakszövetség is tagszervezete, és a CMAS mint világszövetség irányítja a búvársportot. Ráadásul azt is meg szokták említeni, hogy 1959-es alapítását maga Cousteau kapitány is támogatta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárkit is a Calypso expedíciókon edzett legénysége oktatna, és sajnos már Cousteau kapitánnyal is csak az találkozhat a búvárkodásnak köszönhetően, aki valamit nagyon elront a víz alatt. A fenti összefoglalás talán igazolja, hogy kevés a markáns eltérés a különféle szervezetek között, ezért sem tartottam fontosnak más rendszerek bemutatását. Bármelyik rendszert illetően lehetne jó és rossz példákat felhozni, akár Magyarországról is, amikor az oktató kimagasló vagy csapnivaló munkát végez. A búvárkodásban viszont, főleg a víz alatt, demokrácia van, hiszen a fizika és az élettan törvényei mindenkire ugyanúgy hatnak. A kártya csak a bázison kerül elő, a merülőcsoportban már nem alakulnak, alakulhatnak PADI, NAUI vagy CMAS klikkek. Véleményem szerint a szervezetek üzleti érdekei alapján gerjesztett ellentétek nem szabadna, hogy rányomják a bélyegüket a hétköznapi búvárok kapcsolatára. Ráadásul ami a legfontosabb, az összes rendszerben szerzett végzettség csak a belépő. A jobb búvárrá váláshoz a merülések révén szerzett tapasztalatok a legfontosabbak, nem pedig a különféle kártyák.

Gonda Rudolf
www.divecenter.hu