Menü

2006.01.09.     Hozzászólás 0

A futások oktatásának sajátosságai, az ismeretközlés szempontjai

Az atlétikai futások technikájának oktatását a technikai végrehajtás ismertetésével kezdjük. Az ismertetés feladata, hogy felkeltsük a tanítványok érdeklődését, adjunk képet a gyakorlat végrehajtásának helyes formájáról.
Az ismertetés legyen motiváló hatású, tartalmazza a gyakorlat végső célját. Adjon bátorítást, önbizalmat a tanítványoknak a technika sikeres elsajátításához. Az iskolai testnevelésben az ismeretközlésnek leghasznosabb és legelterjedtebb formái:Magyarázat. A futások technikájának magyarázata legyen rövid, világos, a tanítványok számára könnyen érthető. Ebből következik, hogy a magyarázatnak a tanulók életkori sajátosságaihoz kell igazodni, figyelembe véve személyes tapasztalataikat, mozgásélményeiket. Annak a metodikai ténynek, hogy magyarázatunk rövid, világos és könnyen érthető legyen, akkor tudunk csak eleget tenni, ha szakkifejezéseket, illetve hasonlatokat használunk. Például: lendítés, elrugaszkodás, rajthoz helyzet, vigyázz helyzet, gátülés stb., vagy például: futás közben lábbal simogatni a talajt, egyes sebességről kapcsolni a kettes sebességre, gátfutásnál megtámadni, átlépni a gátat stb.
Bemutatás. Az ismeretközlésnek igen fontos formája a bemutatás. A futások technikájának oktatásakor sok példa bizonyítja, hogy a tanítványok a látott mozgás lemásolására, utánozására törekednek. Ezért a bemutatással szemben támasztott követelményeink a következők: legyen mintaszerű, tükrözze a technika leglényegesebb mozzanatait. Miután a bemutatás magas színvonalat követel, leghelyesebb, ha erre maga a testnevelő tanár vállalkozik. Ha ennek a követelménynek tanítványaink közül valaki megfelel, akkor a bemutatást kísérje a testnevelő tanár magyarázata. Ebben az esetben a gyakorlatot bemutató tanítványt is fel kell készíteni a mozgás helyes végrehajtására.
Az ismeretközlés említett két alapvető formáját kiegészíthetjük sorozatképek bemutatásával, illetve filmek vetítésével. Ezek a kiegészítő ismeretközlési formák szintén nagy segítséget adnak a mozgás megértéséhez, elsajátításához. A képes ábrázolást mindig kísérje magyarázat. Bármennyire is hatékonyak a képes és filmes ábrázolások, nem helyettesíthetik sem a magyarázatot, sem a természetes bemutatást.
A futómozgások technikájának oktatásához minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használnunk tanítványaink sikeres mozgástanulásának érdekében.
Az alaptechnika oktatásának szempontjai
A modern pedagógia a futások tanításánál a globális oktatási módot helyezi előtérbe. Az oktatást nem az egyes technikai elemek gyakorlásával, hanem a teljes technika végrehajtásával kezdjük.
Feladatunk: olyan futásgyakorlatok kiválasztása és alkalmazása, amelyek az adott futótechnika egészét tartalmazzák leegyszerűsített, könnyített formában. Például: taposófutás, lassú futás, vagy gátfutásnál: vonalak fölötti átfutás stb. Ezek a leegyszerűsített, könnyített változatok lehetővé teszik, hogy a közepes felkészültségű tanítványok is sikeresen hajtsák végre az adott feladatot. Az első próbálkozások sikerei lelkesítőleg hatnak a tanítványokra, és jó munkakedvet teremtenek a további feladatok elvégzéséhez.
A leegyszerűsített, könnyített gyakorlatok természetéből adódik, hogy tanítványaink sikeres első próbálkozásainak elősegítésére ne kívánjuk meg rögtön a tökéletes végrehajtást. A mozgás lényege a fontos, az apró, lényegtelen hibák kijavítását későbbre halasszuk.
Az eddig elmondottak természetesen nem jelentik azt, hogy az oktatás folyamatában az egyes elemek nem kaphatnak nagyobb hangsúlyt.
A globális oktatási mód nem zárja ki az egyes technikai elemek hangsúlyozottabb, vagy egyes részek külön-külön gyakorlását. Az egyes részek külön oktatását csak akkor helyezzük előtérbe, ha nélküle a gyakorlat egészének sikeres végrehajtása nem lehetséges.
Feladatunk: olyan rávezető gyakorlatok kiválasztása és alkalmazása, amelyek az adott futótechnika egyes elemeit vagy egyes részeit tartalmazzák. Példaként megemlíthetjük a váltófutást, ahol a váltóbot átadását-átvételét külön meg kell tanítani a váltófutás sikeres végrehajtása érdekében. Itt nem tudjuk elkerülni a részek oktatását. Hasonló példa a rajt, illetve a gátfutás oktatásának alkalmazandó technikai elemek tanításának módja.
Kapcsolódó írások:
A futások I.
A futások oktatása
A futások sajátos előkészítő gyakorlatai
A futások rávezető gyakorlatai
Forrás: powerhiker.fw.hu

Ajánló