Menü

2005.12.20.     Hozzászólás 1

A FUTÁSOK OKTATÁSA

A futások oktatásának sajátosságai a tervezésben, az anyag elrendezésben és a foglalkoztatási formákban

Az iskolai testnevelési tanterv a futásokat is mint minden más atlétikai mozgásanyagot - ugrásokat, dobásokat - osztályokra lebontott és elrendezett formában tartalmazza. Az egyes osztályok futásgyakorlatainak felsorolása nem jelenti az oktatás sorrendjét.A tanterv nem írja elő, hogy a mozgásanyagot a tanév melyik hónapjában, milyen sorrendben kell feldolgozni. Az oktatásra kerülő mozgásanyag kiválasztását, egymásra épülését egy adott iskolában az elkészítendő tanmenet határozza meg. Természetesen az iskola adottságait - létesítmények, szerek stb. - mindig figyelembe kell venni. A futások gyakorlatainak elrendezésénél három fontos sajátosságot szükséges szem előtt tartanunk:
a) a futás az atlétika alapmozgása;
b) a futás sok más sportág szerves része;
c) a futás gyakorlására jellegénél fogva legalkalmasabb a szabadtéri foglalkoztatás.
Ezeknek a sajátosságoknak a figyelembevétele megkönnyíti az anyagelrendezést, mert a futásokat egész évben szerepeltethetjük valamilyen formában minden testnevelési órán. Vannak azonban olyan futásgyakorlatok - fokozófutás, repülőfutás stb. -, melyek tornatermi foglalkoztatás keretében kevés sikerrel, vagy egyáltalán nem oldhatók meg. Ezért minden lehetőséget ki kell használnunk annak érdekében, hogy a futásgyakorlatokat szabadban - mezőn, ligetben, parkban, sportpályán stb. - végeztessük tanítványainkkal.
Ami a foglalkoztatási formákat illeti, a futások oktatását, iskolázását többféle formában oldhatjuk meg. Az oktatás kezdetén a legalapvetőbb gyakorlatok végrehajtására legalkalmasabb az osztályfoglalkoztatási forma. Hasonlóképpen ez az oktatási forma felel meg legjobban a lassú és közepes iramú futások gyakorlására.
A fokozófutásokat, repülőfutásokat, rajtversenyeket legeredményesebb csoportos osztályfoglalkoztatás keretében gyakoroltatnunk. A helyhez kötött gyakorlatokat - térdelőrajt, váltófutás határvonalakkal vagy váltózónával - legcélszerűbb csapatfoglalkoztatás keretében oktatni.
Az eddigiekből is kiderül, hogy a foglalkoztatási forma megválasztásánál figyelembe kell vennünk a futásgyakorlatok természetét, a gyakorlóhely nagyságát, a rendelkezésre álló szereket, a tanulók létszámát, életkorát stb. és nem utolsósorban az oktatás célját.
Forrás: powerhiker.fw.hu