Menü

2005.12.15.     Hozzászólás 0

A futások I.

A FUTÁSOK JELLEMZÉSE

Az atlétika versenyszámainak túlnyomó többségét a futószámok alkotják. Ide tartoznak a síkfutások, a gátfutások, az akadályfutások, a váltófutások., valamint a mezei és országúti futóversenyek, továbbá az egyórás futóversenyek és a futócsapatversenyek.A futóversenyek rendezhetők rövid- és hosszútávokon. E versenyek színhelyéül szolgálhat futópálya, de terep (mező, dimbes-dombos erdős, ligetes terület) is. A futás távja és sebessége szerint megkülönböztetünk:
1. rövidtávú - nagy sebességű;
2. középtávú - közepes sebességű;
3. hosszútávú - kis sebességű futásokat.
Mind a távolság, mind a sebesség tekintetében gyermekek és felnőttek egyaránt az egyéniségüknek és képességüknek legmegfelelőbbet választhatják ki. A választás lehetősége, valamint a futás alaptechnikájának viszonylag könnyű végrehajtása teszi vonzóvá, népszerűvé az atlétikának ezt az ágát.
A futásokat nemcsak az atlétikában, hanem nagyon sok sportágban alapvető mozgásformának tekinthetjük. A különböző sportágak mozgásanyagához igazodva a futás alaptechnikája is módosult változatban valósul meg.
A különböző távú és sebességű futások elősegítik az emberi szervezet harmonikus fejlődését. Futás közben a láb, a kar, a törzs izomcsoportjainak aktív munkája mellett a belső szervek fokozottabb - elsősorban a tüdő, a szív és a vérkeringési szervek - működésére van szükség. Ezért mondhatjuk, hogy a futásban az egész test részt vesz. Még az egyszerű futkározás is az emberi szervezet harmonikus fejlődésének és az egészség megőrzésének egyik legjobb eszköze. A futás azonkívül, hogy elősegíti az izmok és ezzel együtt az egész szervezet fejlődését, hozzájárul a helyes testtartás kialakításához is. A futások játékos, illetve versenyszerű űzésével bizonyos alapvető testi képességek - állóképesség, erő, gyorsaság stb. - kibontakozását segíthetjük elő. Mindezeken túl nagymértékben fejleszti a tér- és időérzéket, az akaraterőt és a küzdeni tudást.
A futással mint a testnevelés és a sport egyik alapvető mozgásával szervezett formában az iskolai testnevelés keretén belül találkozunk először. Az iskolai testnevelésben a futással több feladatot kell megoldani: a testi képességek, valamint a szervezet harmonikus fejlesztését, és nem utolsósorban a helyes futótechnika kialakítását. Ezeknek a feladatoknak a megoldásával megteremtjük a sokoldalú atlétikus képzés alapját.
Az iskolai sportkör atlétikai foglalkozásain helyesen adagolt terheléssel a futómozgás gazdaságos végrehajtását kell elsajátíttatnunk a tanulókkal. Az egyéni adottságok sportbeli képességekké való fejlesztését tervszerű képzési folyamatban szükséges megvalósítani. Az iskolai testnevelésen keresztül jutnak el a tanítványok a sportköri, majd magasabb színvonalú egyesületi edzésmunkáig. Az iskolai sportköri munka során szerettessük meg a tanulókkal a futásokat, ezzel felkelthetjük az edzések iránti érdeklődésüket, megteremtve az alapot egy távlati teljesítmény eléréséhez.
folyt. köv.
Forrás: powerhiker.fw.hu