Hógolyó Domb - futás versenysorozat - december

2019/12/07

Figyelmeztetés! Ez az esemény már lezajlott!

A rendezvény célja:


Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.
A futás örömeinek megismertetése korra, nemre tekintet nélkül.
Amatőr sportolók részére rendszeres versenylehetőség biztosítása.
A verseny időpontja:
Minden második hónap első hétvégéjén, szombat délelőtt 10:00
A pontos dátum az aktuális verseny külön szabályainál, itt a honlapon feltüntetésre kerül.
A verseny helye:
Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidő Központ - belépő: 100 Ft/fő.
Belépés a horgászbejárónál: Nyíri út és Március 15. utca kereszteződésnél.
Kivéve: Verőfényes Malom-futás, mert az a Malom Bevásárlóközpont előtt lesz.Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidő Központ
2019-12-07
Hirdetés
domb futás
Hógolyó Domb - futás versenysorozat - december -1

Hógolyó Domb - futás versenysorozat - december - Kiírás

Rajtidőpontok - versenytávok - térképek:
09:45 - 300 m - 
09:50 - 830 m - TÉRKÉPEN »
10:00 - 3 550 m, 7 100 m és 10 600 m - 


Korcsoportok:
300 m - Óvodások (Nagycsoportos-ig) 0 - 6 évesek
830 m - I. és II. korcsoport 7 - 8 és 9- 10 évesek
3,5 km - III. és IV. korcsoport 11 - 12 és 13 - 14 évesek
7 km - 20 év alatti korcsoport
- 20-29 év közötti korcsoport
- 30-39 év közötti korcsoport
- 40-49 év közötti korcsoport
- 50-59 év közötti korcsoport
- 60 év feletti korcsoport
10,6 km - NINCS korcsoportos bontás. Időlimit: 2. kört 35 percen belül be kell fejezni!
Díjazás:
Az óvodás és az I-IV. korcsoportban korcsoportonként és nemenként 1-3. helyezett: érem.
10,6 km: Abszolút 1-3. hely: érem nemenként.
7 km: Abszolút 1-3. hely: érem nemenként.
7 km: Korcsoportonként pontok: I.hely: 6 - II.hely: 5 - … - VI.helytől mindenki: 1 pont.
A pontokat év végén összesítjük és a legtöbb pontot elérőket az
évzáró rendezvényen korcsoportonként külön díjazzuk.
Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló volt.
A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonjuk össze.
Minden befutó a célban frissítőt kap:édesség, gyümölcs, üdítő vagy víz és a támogatók ajándéka.
Chipes időmérés:
A versenysorozaton chippes időmérést alkalmazunk. A chip letéti díja 1db 2000 forintos bankjegy.
Egyéb:
A verseny útvonala a vízparttól minimum 2 méter távolságban halad.
A verseny időtartama alatt a tavakat jobban megközelíteni TILOS!
A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni. A versenyzők között a rajtszám-csere tilos!
A szabályszegők eredményét nem értékeljük!
További előírások a versenyek előtt a honlapon, illetve a verseny idején a nevezési központban olvasható.
A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!
Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező!
Az öltözés a helyszínen biztosított.
Útvonal: szabadidő központ területén.
Talaj: füves, földes; kevés beton.
Szintkülönbség: nincs.
A versenyzők és az érdeklődők kötelesek a szabadidő központ használatára vonatkozó szabályokat betartani.
A szabályszegőket a rendezőség jogosult figyelmeztetni és a terület elhagyására felszólítani.


VERSENYSZABÁLYZAT

A versenyzők részvétele
Versenyző: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve kötelezőnek elfogadja.
A versenyzők a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.
A nevezési díj befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás) minden versenyző elismeri,
hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről,
mely a versenyen való részvételét akadályozná. További kártérítési igénnyel nem élnek sérülés esetén.
A versenyzők beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön jóváhagyásuk nélkül
felhasználásra kerülhetnek, honlapon való megjelenésükért díjazás semmilyen címen nem illeti meg őket.
A versenyzők hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba vételéhez, azoknak a
sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához.
Nevezés szempontjából új futónak az számít; aki még nem indult korábban a versenyeinken.
A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges!
A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezéssel együtt a nevezési díj is megfizetésre kerül!
A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk elfogadni.
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem térítik vissza!

Útvonal - közlekedés
A verseny teljes egészben a szabadidő központ területen halad. A környezetre kérjük, fokozottan ügyeljenek.
A verseny ideje alatt kérjük ne térjenek le a kijelölt útvonalról.
A terület nyitott, s bár a útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a hely egyéb használóira is.
Óvás
A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges.
Az óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a szervezőbizottsághoz
(versenyigazgatóhoz), 1000 Ft óvási díjjal együtt.
A felmerült észrevételeket a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintettnek érdemben, írásban válaszol.
Röviden: ha valami észrevétele, gondja támad, nyugodtan szóljon és mi a képességeinknek, lehetőségeinknek
megfelelően orvosoljuk azokat!
Versenyszabályok megszegése azonnali kizárás a további versenyből!

Kecskemét, 2019. január 05.

Dr. Varga Tibor
a Iustitia egyesület elnöke

Hógolyó Domb - futás versenysorozat - december - Nevezés

A versenyközpontban a verseny napján 09:00-tól.
A nevezést az adott futam rajtja előtt 10 perccel lezárjuk!
Nevezési díj:
300 m - ingyenes
830 m - ingyenes
3,5 km - 700 Ft / fő
7 km és 10,6 km - 1500 Ft / fő
Kedvezmény! Aki új futót hoz magával 50% engedményt kap a nevezési díjból!
Új futónak számít az, aki az utóbbi két évben (2017-2018) nem vett részt egyik versenyünkön sem.
Számlaigényét a nevezési díj befizetésekor jelezze!

Figyelmeztetés! Ez az esemény már lezajlott!

Hirdetés
Hirdetés