Menü

2007.03.07.     Hozzászólás 2

NSH

Sport XXI Nemzeti Sportstratégia

Az Önkormáyzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság (ÖTM) a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia keretében a szabadidősport népszerűsítését kezdeményezi.


A Nemzeti Sportstratégia keretében átfogó dokumentum készült, ami a sport valamennyi területének rövid és hosszú távú stratégiáját rögzítik. A sportot eszközként tekinti a legfontosabb társadalmi célok - egészségmegőrzés, nevelés, személyisgéfejlesztés, közösségépítés, társadalmi integráció - elérése érdekében.

Számunka kifejezetten örömteli, hogy a korábbi, versenysport-centrikus szemlélet helyett a mindenki által végezhető sportolást, az egészséges életmód megvalósítását szorgalmazza, magyarul a szabadidősportot.

Ennek elérése érdekében elsősorban a sportlétesítmények fejlesztését, továbbá a jogi és intézményi háttér korszerűsítését, a képzés folyamatos fejlesztését, a civil szféra megerősítését kívánják véghez vinni.

A szabadidősportot természetesen a versenysport eredményeinek megtartása mellett kivánják népszerűsíteni.

Mi is csak remélni tudjuk, hogy lesz elég energia és lelkesedés a tervek megvalósításához, az emberek szemléletének megváltoztatásához, hiszen éppen ez az a cél, amit portálunkkal magunk is kívánunk elérni. A technikai, anyagi feltételek megvalósításán túl a szabadidősportot kedvelők és gyakorlók megfelelő hozzáállása és a környezetének lelkesítése is fontos feladat.